Małe przetwórstwo – tylko do jutra

Wnioski na małe przetwórstwo tylko do 1 marca!

Oddziały regionalne ARiMR do 1 marca przyjmują wnioski na tzw. małe przetwórstwo.
– W tegorocznym naborze wprowadzono wiele korzystnych zmian i ułatwień, m.in. zwiększono kwotę dofinansowania oraz rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o takie wsparcie – informuje rzecznik prasowy ARiMR Paweł Mucha.

Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020, przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków.

Od tego roku z oferty skorzystać mogą dwie grupy beneficjentów: rolnicy, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa (kwota do 500 tys. zł) i rolnicy prowadzący lub podejmujący prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (kwota do 100 tys. zł) Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków ubiegania się o refundację dostępne są w punktach informacyjnych Oddziałów Regionalnych i Biur Powiatowych oraz na portalu internetowym ARiMR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *