Mała działalność gospodarcza – dodatkowo dla rolnika?

Wiele osób chce spróbować swoich sił w biznesie ale często obawia się porażki. Nowe przepisy dają możliwość prowadzenia niezarejestrowanej działalności, bez potrzeby dopełniania jakichkolwiek formalności w urzędach i w ZUS-ie. Jednak aby móc z tego przywileju skorzystać trzeba spełnić odpowiednie warunki. Przychód z tego rodzaju działalności nie może przekraczać w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia tj.1400 zł w 2021roku. Dodatkowo osoba fizyczna, która chce założyć działalność nierejestrowaną, musi wykazać, że w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Nie można skorzystać z preferencji prowadzenia firmy bez rejestracji w przypadku gdy branża wymaga posiadania koncesji lub licencji.

Zabronione jest prowadzenie działalności niezarejestrowanej w formie spółki cywilnej

Osoby, które nie zarejestrowały firmy zwolnione są z obowiązku opłacania składek do ZUS w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dochód z takiej działalności nie zwalnia z opłacenia podatku dochodowego. W przypadku przekroczenia w danym miesiącu progu przychodu wyższego od 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia konieczne staje się zarejestrowanie firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) poprzez złożenie wniosku w Urzędzie Miasta lub Gminy w terminie 7dni licząc od dnia, w którym przekroczony został limit przychodu .

Jan Ciecierski PODR, red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *