Lubelski Oddział Regionalny uczcił 25-lecie ARiMR

W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego odbyły się regionalne obchody 25-lecia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, organizowane przez Lubelski Oddział Regionalny ARiMR.

Obchody rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w Archikatedrze Lubelskiej. Następnie uczestnicy obchodów spotkali się przy Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego, gdzie Pani Maria Fajger, prezes ARiMR wraz z Panem Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem Lubelskiego Oddziału ARiMR oraz Sebastianem Trojakiem, członkiem Zarządu Województwa Lubelskiego posadzili dąb 25-lecia ARiMR.

Uroczystości w Centrum Kongresowym otworzył Pan Krzysztof Gałaszkiewicz, dyrektor Lubelskiego Oddziału ARiMR. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę oddziału w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Lubelszczyzny. Podziękował również pracownikom Agencji, dzięki którym oddział skutecznie wspiera rolników w regionie.

Zaangażowanie pracowników Agencji doceniła w swoim wystąpieniu także Pani Maria Fajger, prezes ARiMR – Najcenniejsi w ARiMR są ludzie. Codziennie do pracy staje 11 tys. osób. Mamy 40 systemów informatycznych, jesteśmy największą agencją płatniczą, ale bez ludzi nic byśmy nie osiągnęli. Na ręce Pana Dyrektora składam serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom oddziału lubelskiego. Pani Prezes przedstawiając działalność Agencji w ostatnich 25 latach przypomniała o ponad 330 mld zł, które ARiMR przekazała na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w całym kraju. Na samej Lubelszczyźnie pomoc udzielona w ramach funduszy współfinansowanych z UE to blisko 30 mld zł. Do tego doliczyć należy wzrost pomocy udzielanej z budżetu państwa.

Podczas uroczystości wręczono beneficjentom odznaczenia Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz pracownikom Agencji odznaczenia Lubelskiego Oddziału ARiMR. W części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W obchodach 25-lecia ARiMR w Centrum Kongresowym UP w Lublinie udział wzięli parlamentarzyści, byli dyrektorzy lubelskiego oddziału, przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, samorządowcy, dyrektorzy Centrali ARiMR, a także szefowie i pracownicy instytucji współpracujących z Agencją.

ARiMR, fot. ARiMR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *