List ministra Krzysztofa Jurgiela na dożynki

List ministra Krzysztofa Jurgiela na dożynki.

Organizatorzy i Uczestnicy
Dożynek w 2017 roku

Szanowni Rolnicy, Uczestnicy Dożynek

Od dawnych, bardzo dawnych czasów, po ukończeniu prac żniwnych obchodzono w Polsce radosne święto dożynkowe. Zachował się ten piękny polski zwyczaj, by gromadząc się na dożynkach wyrazić naszą wdzięczność Bogu za tegoroczne plony i podziękować rolnikom za dar  chleba powszedniego, wypracowany w trudzie i wysiłkiem twardych chłopskich rąk.

W Dniu Święta Dziękczynienia za plony pragnę  z  uczuciem wdzięczności skierować do rolników polskich słowa głębokiego szacunku i serdeczne podziękowania za to, że w naszej Ojczyźnie mamy dostatek żywności i nie musimy obawiać się o przyszłość. Gospodarze na polskiej ziemi zapewniają suwerenność żywnościową kraju, a ponadto energicznie, wytrwale rozwijają produkcję rolną, skutecznie konkurując na rynkach rolnych Unii Europejskiej oraz w innych regionach świata. Dobra, zdrowa polska żywność to wizytówka eksportowa Polski.

Nasz rząd postawił sprawy rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w obrębie najwyższych priorytetów, wśród strategicznych zadań państwa. Zdecydowane działania na początku kadencji doprowadziły do zablokowania spekulacji ziemią. Skończyły się podejrzane transakcje na tzw. słupy, by w ten sposób polska ziemia, nasz narodowy skarb, nie stawała się własnością cudzoziemców.

Nie będzie silnego rolnictwa bez opłacalności produkcji rolnej. Niemal na wszystkich rynkach rolnych wzrosły ceny skupu; najbardziej odczuwają poprawę producenci mleka oraz mięsa wieprzowego. To w głównej mierze efekt wielostronnych starań i negocjacji w instytucjach Unii Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnych mechanizmów wsparcia. Na poprawę dochodowości w rolnictwie będą miały wpływ wszystkie działania w celu umocnienia pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym. Zwłaszcza ustawa, która powinna wyeliminować nieuczciwe praktyki handlowe w obrocie żywnością. Wiążę też  nadzieje z ustawą o spółdzielniach rolników nowego typu, dobrze prosperujących w Europie Zachodniej.

Sprawna administracja na rzecz rolnictwa to warunek konieczny, aby rolnik został kompetentnie obsłużony, a zadania i obowiązki powierzone poszczególnym instytucjom były realizowane rzetelnie i skutecznie. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, utworzony w miejsce Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego, będzie pracował zgodnie z wysokimi standardami. Dobre zmiany naszego rządu obejmują sferę wiedzy, oświaty rolniczej i doradztwa rolniczego. Porządkujemy sytuację w spółkach Skarbu Państwa, gdzie w poprzednich latach dochodziło do niegospodarności i korupcji.

W centrum polityki rolnej i społecznej rządu jest stałe dążenie do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. I dlatego powracają na wieś zlikwidowane posterunki policji, urzędy pocztowe, ośrodki  zdrowia. Nie zamykamy już małych szkół i przedszkoli. Program 500 plus ograniczył  zaś,  w istotnym zakresie,  biedę na wsi.

Z okazji Święta Plonów składam serdeczne życzenia, aby trud pracy naszych rolników zyskiwał należny prestiż i uznanie społeczne oraz godziwą zapłatę. Z Bożą łaskawością i błogosławieństwem niech wieś polska wzrasta w dobrobycie i ma dobrą przyszłość. Każdemu z Państwa, uczestnikom dożynek, życzę pomyślności, zdrowia oraz szczęścia w życiu osobistym i rodzinnym.

Warszawa, 10 sierpnia 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *