Limity środków na udzielenie kredytów w I półroczu 2017 r.

ARiMR przyznała współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów, planowanych do udzielenia w I półroczu 2017 r. Limity te dotyczą kredytów inwestycyjnych oraz kredytów na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych.

I. Kredyty inwestycyjne

Na I półrocze 2017 r. Agencja przyznała bankom limity dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych w wysokości 5,3 mln zł. Przewiduje się, że powyższe limity dopłat pozwolą udzielić bankom w I półroczu br. kredyty inwestycyjne w łącznej wysokości 698 mln zł.

Powyższe limity środków otrzymało 7 central banków współpracujących:

    Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
    Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
    SGB Bank S.A.,
    Bank Zachodni WBK S.A.,
    Pekao S.A.,
    Krakowski Bank Spółdzielczy,
    Bank Ochrony Środowiska S.A.

W roku bieżącym kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych:

    RR – kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym,
    Z – kredyty na zakup użytków rolnych,
    PR – kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów.

II. Kredyty na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych

Agencja przyznała bankom limity dopłat do nowych kredytów na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych (linia kredytowa ZC) w wysokości 7,2 mln zł. Przewiduje się, że powyższe limity dopłat pozwolą udzielić bankom kredyty w łącznej wysokości 375,0 mln zł. Kredyty z linii ZC będą udzielane do 30 kwietnia 2017 r. Podmioty zainteresowane zaciągnięciem kredytów preferencyjnych mogą składać w bankach współpracujących wnioski kredytowe.

Powyższe limity środków otrzymały 3 centrale banków współpracujących:

    Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
    Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
    SGB Bank S.A.

ARiMR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *