LafargeHolcim z nagrodą „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa” w kategorii Lider Odpowiedzialności Społecznej Roku

LafargeHolcim w Polsce został nagrodzony w konkursie „Diamenty Polskiej Infrastruktury i Budownictwa”. Firma jest laureatem konkursu w kategorii Lider Odpowiedzialności Społecznej Roku za powołanie WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim. Nagrodę przyznano podczas uroczystej gali będącej zwieńczeniem konferencji Infrastruktura Polska, organizowanej przez Executive Club.

Gala Diamentów Polskiej Infrastruktury i Budownictwa odbyła się w Warszawie 8 lutego 2017 roku. Nagrodę dla zwycięzcy w kategorii Lider Odpowiedzialności Społecznej Roku odebrał Federico Tonetti – Prezes Zarządu LafargeHolcim
w Polsce.

Kapituła konkursu Diamenty Polskiej Infrastruktury przyznała nagrody w 8 kategoriach. LafargeHolcim doceniła w kategorii Lider Odpowiedzialności Społecznej Roku za powołanie do życia WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim i jej działania w zakresie edukacji na temat architektury, kształtowania krajobrazu i estetyki miejsc, a także za inspirowanie lokalnych społeczności do współtworzenia przestrzeni przyjaznych wszystkim mieszkańcom. Zgodnie z ideą konkursu organizowanego przez Executive Club w kategorii Lider Odpowiedzialności Społecznej Roku nagradzane są podmioty kierujące się w swoich działaniach odpowiedzialnością, dbałością o interes społeczny i ochronę środowiska.

Dzięki fundacji powstało lub jest aktualnie tworzonych 12 miejsc przyjaznych mieszkańcom miejscowości położonych w sąsiedztwie zakładów LafargeHolcim. To między innymi place zabaw czy kąciki relaksu w miejscowych szkołach. Fundacja współpracuje ze społecznościami lokalnymi, samorządami, instytucjami kultury, szkołami, uczelniami wyższymi i innymi organizacjami. Wśród projektów realizowanych przez fundację są m.in.: Przygarnij Przestrzeń – autorski program, który łączy młodych architektów i lokalne społeczności, by wspólnie mogli zagospodarować przestrzeń w pobliżu zakładów LafargeHolcim, Zakręceni w Przestrzeni – konkurs edukacyjny dla uczniów w ramach projektu ECO Miasto oraz Lider Dostępności – konkurs prowadzony w partnerstwie z Fundacją Integracja. Fundacja koordynuje również międzynarodowy konkursu architektoniczny LafargeHolcim Awards w Polsce. V edycja konkursu kierowanego do architektów i projektantów a także młodych wizjonerów właśnie trwa. Prace konkursowe możne zgłaszać jeszcze do 21 marca 2017 r.

„Jestem bardzo dumny z tego, co nasza fundacja osiągnęła w tak krótkim czasie, zarówno w kwestii zrealizowanych projektów jak i w kwestii rozpoznawalności i reputacji. Kiedy w kwietniu 2016 roku powoływaliśmy do życia WSPÓLNIE – Fundację LafargeHolcim, jej celem nie była chęć zrekompensowania wpływu, jaki nasza działalność może wywierać na środowisko i ludzi – nad tymi obszarami pracujemy bowiem już od wielu lat i każdego roku odnotowujemy poprawę. Fundacja powstała, ponieważ jesteśmy przekonani, że biznes nie tylko może, ale musi być odpowiedzialny społecznie. Tylko odpowiedzialny społecznie biznes ma dziś szansę rozwoju.

Każdy z nas jest przede wszystkim człowiekiem, a dopiero w drugiej kolejności pracownikiem LafargeHolcim, klientem firmy czy dostawcą. Nasze dzieci zdobywają wiedzę z wielu dyscyplin, między innymi inżynierii czy architektury i w przyszłości staną się pracownikami, klientami lub dostawcami. Dlatego uważamy, że inwestowanie zarówno w społeczności lokalne jak i w edukację architektoniczną młodych pokoleń oraz rewitalizację naszych miast to nasz WSPÓLNY interes.” – przekonuje Federico Tonetti, Prezes Zarządu LafargeHolcim w Polsce

To już druga nagroda dla LafargeHolcim w konkursie „Diamenty Polskiej Infrastruktury i Budownictwa”. W 2015 roku firma zdobyła wyróżnienie w kategorii Lider Innowacji Roku za wkład w innowacyjność oraz rozwój nowych technologii dla infrastruktury drogowej i przemysłowej, a w szczególności za zastosowanie i rozwój nowatorskiego rozwiązania, jakim jest beton wałowany.

O Grupie LafargeHolcim
LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) zajmuje się produkcją cementu, kruszyw i betonu. Spółka o ugruntowanej pozycji w 90 krajach jest światowym liderem w branży materiałów budowlanych. Grupa zatrudnia ponad 100.000 pracowników na całym świecie, a jej łączna sprzedaż netto w 2015 roku wyniosła 29,5 miliarda CHF. LafargeHolcim ustanawia nowe standardy w obszarze badań i rozwoju oraz świadczy usługi na potrzeby zarówno indywidualnych, jak i najbardziej rozbudowanych projektów, wymagających zastosowania szerokiej gamy wysokojakościowych produktów, innowacyjnych usług i całościowych rozwiązań budowlanych. Grupa jest zaangażowana w tworzenie zrównoważonych rozwiązań służących poprawie jakości budownictwa i infrastruktury oraz podwyższaniu jakości życia, co sprawia, że jest w stanie sprostać wyzwaniom postępującej urbanizacji.
Dalsze informacje dostępne na stronie www.lafargeholcim.com.

O LafargeHolcim w Polsce
LafargeHolcim obecny jest w 90 krajach na świecie i zatrudnia 115 000 pracowników. Stabilna pozycja firmy oraz koncentracja na branży cementu, kruszyw i betonu czyni z LafargeHolcim światowego lidera w przemyśle materiałów budowlanych. Firma włącza się w budowę miast na całym świecie poprzez oferowanie innowacyjnych rozwiązań dla budownictwa mieszkaniowego, trwałej zabudowy miejskiej, solidnych rozwiązań budowlanych i lepszej komunikacji miedzy miastami. LafargeHolcim realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, łączącą działalność przemysłową z szacunkiem dla środowiska naturalnego, pracowników i lokalnych społeczności. Wartością firmy jest bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników, klientów oraz kontrahentów. Jako pierwsi wprowadziliśmy zintegrowaną ofertę na budowę dróg betonowych, która otwiera nowe możliwości dla naszej Grupy z uwzględnieniem środków unijnych przyznanych na rozwój infrastruktury w Polsce. Wdrażanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań w budownictwie jest jednym z priorytetów LafargeHolcim w Polsce. Zajmujemy czołowe miejsce w Europie pod względem standardów budownictwa ekologicznego w zakresie certyfikacji systemów BREEM i LEED. Nasze rozwiązania posiadają certyfikacje zgodną ze standardem ISO 14001 oraz certyfikatem BES 6001. Posiadanie ISO i BES potwierdza, że surowce wykorzystywane w naszych produktach i rozwiązaniach są pozyskiwane w sposób odpowiedzialny, podlegają recyklingowi i produkowane są w sposób przyjazny środowisku. Więcej informacji na stronie: www.lafarge.pl; www.lafargeholcim.com

O WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim

WSPÓLNIE – Fundacja LafargeHolcim powstała w ramach Planu Zrównoważonego Rozwoju 2030 – długofalowej strategii LafargeHolcim. Celem firmy jest bycie liderem w zakresie odpowiedzialnego biznesu i wyznaczanie standardów działania odpowiadających na najważniejsze wyzwania współczesnego świata i naszej planety.

Fundacja inspiruje i wspiera mieszkańców, organizacji i lokalne władze do podejmowania działań na rzecz zmiany otoczenia na lepsze. Realizuje długofalowe programy, których celem jest wprowadzenie trwałych zmian i dostarczenie wymiernych korzyści dla społeczności.
Więcej informacji na stronie: www.fundacjawspolnie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *