Kto zostanie Rolnikiem Roku regionu Morza Bałtyckiego?

Już dziś, 25 września poznamy zwycięzcę konkursu WWF na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego. Reprezentanci poszczególnych krajów regionu bałtyckiego spotkają się w Warszawie na międzynarodowej konferencji – Bardziej zielone rolnictwo dla zrównoważonego Bałtyku, The Greener Agriculture for a Sustainable Sea, GRASS 2019, na której odbędzie się ceremonia wręczenia nagród.

Nagroda dla rolniczek i rolników, którzy dbają o Bałtyk

Nagroda w konkursie WWF na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego została pierwszy raz przyznana w 2009 r., aby wyróżnić najlepsze praktyki i uhonorować rolników, którzy w swojej codziennej pracy starają się ograniczać spływ składników odżywczych do morza. Do konkursu mogą zgłosić się rolnicy zarówno ekologiczni, jak i konwencjonalni, których gospodarstwo znajduje się w zlewisku Morza Bałtyckiego. Zwycięzcy krajowi, wybrani przez jury w każdym kraju, otrzymują nagrodę w wysokości 1000 euro. Następnie, spośród krajowych laureatów, jury wybiera zwycięzcę międzynarodowego, który otrzymuje nagrodę główną w wysokości 10000 euro.

Do tej pory WWF nagrodził wysiłki około siedemdziesięciu rolników, którzy wykorzystują innowacyjne środki ograniczające odpływ substancji biogennych (azotu i fosforu) do wód. Kraje biorące udział w konkursie to Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa, Polska, Rosja i Szwecja, a także Białoruś i Ukraina.

„97% Morza Bałtyckiego nadal jest dotknięta eutrofizacją. Kluczową rolę w zmniejszaniu tego zagrożenia ma właśnie zrównoważone rolnictwo”, mówi Weronika Kosiń, Specjalistka ds. Ochrony Ekosystemów Morskich WWF. „Tegoroczni zwycięzcy etapów krajowych pokazują nam, że istnieją skuteczne środki ograniczające spływ substancji odżywczych oraz, że ich wdrożenie może przynieść korzyści zarówno człowiekowi, jak i środowisku” – dodaje.

Reprezentantami Polski w konkursie są państwo Marta i Tadeusz Żerańscy z województwa mazowieckiego, którzy prowadzą ekologiczne gospodarstwo w sposób przyjazny środowisku morskiemu, czyli znacznie ograniczając odpływ azotu i fosforu do wód.

Rodzina Żerańskich wdraża przyjazne dla środowiska praktyki, wśród których należy wymienić stworzenie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych, nawożenie precyzyjne, stosowanie płodozmianu, płytkiej orki, poplonów ścierniskowych, wypas bydła na pastwisku od marca do listopada, prowadzenie ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem, obsiewanie gruntów zbożami ozimymi, które pokrywają glebę w okresie jesienno-zimowym. Ponadto na terenie gospodarstwa znajdują się liczne miedze i kamionki śródpolne, zakrzaczenia i zadrzewienia, zbiorniki wodne oraz trwałe użytki zielone, które nigdy nie były osuszane i przesiewane. Wszystkie grunty zwycięskiej pary rolników położone są na obszarze NATURA 2000, dlatego sposób gospodarowania ma ogromny wpływ nie tylko na jakość wód, ale również na zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz ochronę cennych i zagrożonych w skali całej Europy gatunków ptaków na tym terenie. Rolnicy praktycznie nie ingerują w środowisko, a ekstensywna uprawa roślin oraz hodowla zwierząt, nastawione są na jakość, a nie ilość.

Tegoroczna ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się 25 września 2019 r. podczas międzynarodowej konferencji rolniczej GRASS 2019 w Warszawie. Konferencja zgromadzi kluczowych przedstawicieli z dziedziny rolnictwa i środowiska, oraz przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa czy ośrodków doradztwa rolniczego. Podczas konferencji prezentowane będą praktyki rolnicze mające na celu poprawę stanu Morza Bałtyckiego, a także zatrzymanie wody w glebie. Poruszone zostaną również tematy związane z utrzymaniem jakości gleby, rolnictwem ekologicznym i reformą Wspólnej Polityki Rolnej. Konferencja to również wyjątkowa okazja dla rolników do wymiany pomysłów, konkretnych rozwiązań i sposobów ograniczenia spływu składników odżywczych z gospodarstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *