Kto będzie zarządzał funduszami promocji?

Nabór na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych na lata 2021-2025.

Obecna kadencja członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych upływa z dniem 31 maja 2021 r., z wyjątkiem Funduszu Promocji Roślin Oleistych utworzonym w 2019 r., zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie do dnia 1 lutego 2021 r.

Zgłoszenia można przesłać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia, w formie:

– papierowej na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa, lub
– drogą elektroniczną za pośrednictwem:

MRiRW, red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *