KRUS bez barier dla osób z niepełnosprawnościami

Aleksandra Hadzik – Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz przedstawiciele Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego podpisali Raport z monitoringu wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Dokument powstał w ramach realizacji projektu „Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania” realizowanego z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przez Polski Związek Głuchych, Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Celem monitoringu jest zwiększenie zdolności jednostek administracji centralnej do wdrażania postanowień Konwencji – dostępności instytucji i jej działań dla osób z niepełnosprawnościami.

W raporcie końcowym zawarto rekomendacje dla KRUS, których realizacja przyczyni się do większej dostępności architektonicznej Kasy oraz do prezentacji informacji na temat działalności Kasy w formach przyjaznych dla osób niepełnosprawnych.

KRUS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *