KRIR wnosi o wszczęcie kontroli systemów jakości żywności

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek z III Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji, które odbyło się 31 stycznia 2020 roku, wystąpił pismem z dnia 21 lutego 2020 roku do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wszczęcie kontroli w Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i systemów jakości żywności oraz nadzoru nad tymi systemami w Polsce.

W ostatnich miesiącach było wiele przypadków wprowadzania do obrotu produktów porażonych mykotoksynami. Przykładem mogą być doniesienia o wykryciu mykotoksyn w kaszy gryczanej i kaszy jaglanej sprzedawanej w sieciach handlowych.

Tylko w styczniu 2020 r. pojawiły się dwa niepokojące zdarzenia: sieć Selgros Cash&Carry wycofała dwie serie kaszy gryczanej ze sprzedaży, po tym jak w badaniach laboratoryjnych stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu Ochratoksyny A, również sieć Biedronka wycofała kaszę jaglaną firmy Sawex i prosiła klientów o zwrot trzech partii kaszy jaglanej Plony Natury.

Uważamy, że niedopuszczalne jest, że pomimo wielu funkcjonujących instytucji i systemów kontroli jakości, wprowadzana jest do obrotu handlowego żywność, która jest zagrożeniem zdrowia i życia konsumentów, co w konsekwencji uderza w producentów rolnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *