KRIR w sprawie pierwszego przypadku SARS-CoV-2 u norek

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz wystosował pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Grzegorza Pudy, w związku z wykryciem pierwszego przypadku zakażania wirusem SARS-CoV-2 u zwierząt futerkowych (norek) na fermie zlokalizowanej w woj. pomorskim na terenie powiatu kartuskiego –  o jak najszybsze wprowadzenie zmian do przepisów rozporządzeń Ministra Rolnictwa ustanawiających chorobę COVID-19 u norek jako chorobę zwalczaną z urzędu, umożliwiających hodowcom zwierząt futerkowych uzyskanie odszkodowania w związku z wykryciem SARS-COV-2 u norek. Chorobę tę zaliczono do chorób zwalczanych z urzędu, dlatego hodowcy muszą w sytuacji jej wystąpienia otrzymać od Skarbu Państwa odszkodowanie za likwidację chorych zwierząt.

Ponadto, bardzo ważne jest aby badania pozytywne na SARS-CoV-2 u danych norek na fermie były powtarzane co najmniej dwukrotnie w celu wykluczenia mylnych wyników i likwidacji cennych genetycznie sztuk zwierząt. Zaapelowano, aby Inspektorzy weterynarii  zachowywali reżim sanitarny podczas pobierania próbek oraz przeprowadzali weryfikację dodatnich wyników badań  a także w celu weryfikacji znakowali zbadane zwierzęta.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *