KRIR w sprawie napływu produktów rolnych z Ukrainy

Realizując wniosek z VIII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 20 czerwca 2017 r. Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w związku z problemem napływu produktów rolnych z Ukrainy.

Zarząd KRIR, jak i wojewódzkie izby rolnicze – szczególnie z południowo-wschodniej części Polski – wielokrotnie występowały do ministra rolnictwa w tej kwestii, zwłaszcza w odniesieniu do problemu napływu zbóż, które są dużą konkurencją dla polskiej produkcji.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła uwagę, że polscy rolnicy przy produkcji płodów rolnych muszą stosować zasady integrowanej ochrony roślin oraz nie mogą stosować wielu środków chemicznych dozwolonych poza strefą Unii Europejskiej. Powoduje to wyższe koszty produkcji w porównaniu do Ukrainy, gdzie nie obowiązują europejskie standardy, a dodatkowo występują bardziej sprzyjające warunki atmosferyczne i glebowe.

Problem z napływem produktów rolnych z Ukrainy pozostaje w dalszym ciągu aktualny, powodując wiele nowych obaw wśród polskich rolników, zwłaszcza z uwagi na nadchodzący okres żniw. Samorząd rolniczy niepokoi również przyznanie przez Parlament Europejski kolejnych koncesji handlowych Ukrainie w celu wsparcia przeżywającej trudności ukraińskiej gospodarki.

W związku z powyższym, zwrócono się o wprowadzenie odpowiednich rozwiązań prawnych mających na celu większą kontrolę napływających w ramach kontyngentu produktów rolnych z Ukrainy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *