KRIR w obronie IHAR-PIB w Radzikowie

W związku z informacjami o podjęciu przez Urząd Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP, w związku z budową CPK, procesu badania stanu formalno-prawnego części nieruchomości gruntów Skarbu Państwa, na których położony jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie samorząd rolniczy stanowczo protestuje przeciwko działaniom, które mogą zmierzać do ograniczenia lub uniemożliwienia działalności na rzecz polskiego rolnictwa prowadzonej przez Instytut.

IHAR został utworzony w 1951 r. jako placówka naukowa, do prowadzenia badań w dziedzinie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych, technologii uprawy roślin oraz prac wdrożeniowych, upowszechnieniowych i w tym zakresie. Instytut gospodaruje na obszarze około 600 hektarów gruntów rolnych wysokiej klasy rolniczej wartości użytkowej, co pozwala na prowadzenie specjalistycznych badań odmian roślin uprawnych, wykorzystywanych następnie przez rolników. Instytut zatrudnia około 400 osób, głównie wysokiej klasy naukowców.

W ramach Instytutu działa Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, a w nim Pracownia Dokumentacji i Długoterminowego Przechowywania Nasion, Pracownia Gromadzenia i Oceny Roślin oraz Ogród Botaniczny. Zachowanie starych odmian roślin uprawnych ma ogromne znaczenie dla przyszłości rolnictwa. Przykładowo, z pradawnych nasion zebranych i przechowanych w Instytucie zostały wyprodukowane nasiona ekologicznych zbóż uprawianych dziś przez rolników ekologicznych w całej Polsce. Prowadzona przez Instytut kolekcja odmian zbóż niezbędna jest do prowadzenia badań naukowych i hodowli nowych odmian, a także do tworzenia odmian odpornych na choroby i szkodniki.

Zdaniem samorządu rolniczego zasługi Instytutu dla rozwoju polskiego rolnictwa są tak ogromne, że rozważanie ograniczenia powierzchni i zakresu jego działania budzi obawy o dalsze losy polskiej hodowli nasiennej i przejęcie polskiego rynku przez zagraniczny kapitał. Jakkolwiek budowa Centralnego Punktu Komunikacyjnego jest przedsię-wzięciem o ogromnym znaczeniu dla rozwoju polskiej gospodarki, jednak przy planowaniu przyszłości Polski nie można dopuścić do uszczuplenia zasobów naukowych pracujących dla rolnictwa i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Przedstawiając powyższe Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 19 kwietnia 2021 r. do Pełnomocnika Rządu ds. CPK Marcina Horały o zaniechanie dalszych prac nad wykorzystaniem gruntów użytkowanych przez IHAR-PIB do celów związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *