KRIR rozmawia z komornikami

Banki ostatnio niechętnie udzielają rolnikom kredytów, tłumacząc się… nowymi przepisami, które wyłączają istotne składniki gospodarstwa z egzekucji. Chodzi o to, by komornik nie mógł rolnikowi zabrać podstawowych narzędzi pracy, a banki najwyraźniej z góry zakładają nieszczere intencje rolników. Pomimo, że statystycznie to właśnie rolnicy są najbardziej rzetelnymi płatnikami. Przypadek gospodarza spod Mławy, któremu komornik bezprawnie zabrał ciągnik na poczet spłaty zadłużenia sąsiada, a następnie upłynnił po rażąco zaniżonej cenie, najwyraźniej już poszedł w niepamięć.

W Biurze KRIR w Warszawie odbyło się spotkanie z Wiceprezesem Krajowej Rady Komorniczej – Tomaszem Piłatem, komornikiem przy Sądzie Rejonowym w Puławach. Z ramienia samorządu rolniczego w spotkaniu wzięli udział: Prezes KRIR – Wiktor Szmulewicz, Wiceprezes KRIR – Mirosław Borowski, Dyrektor Biura KRIR – Katarzyna Szczepaniak oraz Dyrektor Mazowieckiej Izby Rolniczej – Sławomir Błażejczyk.

Celem spotkania było omówienie sytuacji w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, którego paragraf 2 ust. 1 wskazuje, że właściwa terenowo Izba Rolnicza jest zobowiązana do wydawania opinii – na wniosek komornika – w zakresie uznania nadwyżki inwentarza żywego ponad stado podstawowe oraz przedmiotów za niezbędne do prowadzenia zadłużonego gospodarstwa, które nie będą podlegać egzekucji. Zdaniem samorządu rolniczego, narzucony przez rozporządzenie czas (14 dni) na udzielenie odpowiedzi komornikowi, jest zdecydowanie za krótki, szczególnie, że Izby nie mają narzędzi, które umożliwiłyby im zdobycie informacji dotyczących sytuacji, w jakiej znajduje się rolnik – dłużnik. Istotne byłoby także ujednolicenie formularza wniosków, z którymi komornik zwraca się do właściwej terenowo izby oraz załączanie do wniosku przez komornika, protokołu z oględzin gospodarstwa.

Zdaniem Tomasza Piłata ustawodawca powinien dokładnie określać, co podlega egzekucji, należy wskazać wytyczne bądź dokonać szczegółowego doprecyzowania wymienionych pojęć. Wiceprezes KRK zaleca udzielanie przez Izby Rolnicze odpowiedzi komornikom na wezwanie, zgodnie z posiadaną wiedzą, zdobytą na podstawie wizyty w gospodarstwie, rozmowie z dłużnikiem- rolnikiem, bądź poinformowanie o braku kontaktu z dłużnikiem- rolnikiem, co uniemożliwiło oceny gospodarstwa.

Obie strony zadeklarowały wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w związku z wejściem przedmiotowego rozporządzenia w celu wskazania wytycznych, jak również doprecyzowanie wymienionych pojęć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *