KRIR pisze do Ziobry w sprawie oszustw w Netogrodzie

25 października 2019 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się  do Prokuratora Generalnego, Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o objęcie szczególnym nadzorem postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Opolu, dotyczącego oszustw popełnianych w ramach prowadzonej na rynku rolniczym działalności gospodarczej przez  Netogród sp. z o. o. w upadłości, a także o objęcie nadzorem, w ramach posiadanych kompetencji, czynności podejmowanych w ramach postępowania upadłościowego tejże spółki.

Do Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych docierają bowiem  prośby o pomoc od wielu rolników  pokrzywdzonych przez w/w spółkę, która skupowała od rolników płody rolne, nie płacąc za nie oraz sprzedawała nawozy i środki ochrony roślin – pobierając zaliczki – ale nigdy ich nie dostarczała rolnikom.

Działania Netogród sp. z o. o. w upadłości spowodowały, że ponad 100 rolników, nie ze swej winy, poniosło ogromne straty finansowe, co w oczywisty sposób znacznie utrudnia prowadzenie przez nich dalszej działalności rolniczej, ale przede wszystkim niekorzystnie wpływa  na życie ponad 100 rodzin rolniczych, pozbawionych części swoich dochodów. Poniesione przez rolników straty finansowe niejednokrotnie powodują bowiem, że rolnicy nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb swoich rodzin. 

Co więcej, z informacji od osób pokrzywdzonych wynika, że osoby tymczasowo aresztowane w związku z powyższym procederem, przebywają aktualnie na wolności i próbują rozpocząć analogiczną działalność w innym regionie Polski. Dopuszczenie do sytuacji, w której podejrzani o czyny zagrożone tak wysoką karą, przebywają na wolności i mogą narazić na szkodę innych rolników, jest nie do pogodzenia z fundamentalną zasadą sprawiedliwości społecznej.

Bulwersującym również jest fakt, że jedną z tych osób jest radny powiatu oleskiego, tj. osoba obdarzona mandatem zaufania przez swoich wyborców, która w sposób rażący to zaufanie zawiodła.

Dlatego też, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra o podjęcie wszelkich możliwych działań, w celu doprowadzenia do wyciągnięcia surowych konsekwencji prawnych wobec osób dopuszczających się takich czynów, a także o udzielenie wszelkiej możliwej pomocy pokrzywdzonym rolnikom, aby urzeczywistniona została zasada sprawiedliwości społecznej w demokratycznym państwie prawnym.

 

 

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *