KRIR: Opisujcie przelewy!

Wniosek samorządu rolniczego w sprawie opisów przelewów bankowych za przyznane rolnikom dopłaty.

Zarząd KRIR wystąpił z wnioskiem do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie podjęcia działań mających na celu wprowadzenie konieczności dokonywania względnie szczegółowych opisów przelewów bankowych, przy których przekazywane są środki finansowe za przyznane rolnikom dopłaty.

Wprowadzenie w 2016 r. zaliczek na poczet przyznanych rolnikowi dopłat bezpośrednich, przyczyniło się do poprawy sytuacji finansowej gospodarstw rolnych, pozwalając na złagodzenie bolesnych skutków trudnego dla rolnictwa roku. Przekazywanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz rolników zaliczek, jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem, jednak należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić przejrzystość otrzymywanych zaliczek oraz dopłat, poprzez dokonywanie czytelnych opisów przelewów.

Istotnym wydaje się informowanie rolników o formie, wysokości, czego dotyczą oraz w jakim terminie otrzymają przyznane im dopłaty. Niestety częstą praktyką jest przesyłanie dopłat bezpośrednich na konto rolnika w kilku ratach oraz bez podawania tytułu przelewu. Środki finansowe przekazywane na konto rolnika, będące zaliczkami przyznawanych dopłat, są często bardzo wysokimi kwotami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *