Koronamonitor Agri: Rolnicy w czasie epidemii

W poniedziałek 16 marca 2020 IMAS International zrealizował pierwszy pomiar nastrojów, obaw i oczekiwań polskich rolników związanych z narastającą epidemią koronawirusa. Badanie wykonano techniką wywiadów telefonicznych CATI na reprezentatywnej próbie n=307 gospodarstw rolnych o powierzchni 10 i więcej hektarów. 

Rolnicy mieli okazję wskazać na: 

  • ogólne odczucia w związku z koronawirusem w Polsce
  • spodziewane skutki dla własnego gospodarstwa
  • oczekiwania odnośnie ewentualnej pomocy

Projekt będzie realizowany cyklicznie. Zachęcamy do śledzenia wyników na stronie imas.pl. W razie pytań zapraszamy do kontaktu: koronamonitor@imas.pl
Pozdrawiamy serdecznie, 
Zespół IMAS International

Odczucia rolników w związku z koronawirusem w Polsce

Mając na uwadze aktualną sytuację, aż 2/3 rolników przejawia pozytywne nastawienie, nawet mimo przejściowych trudności (łącznie 65 proc. wskazań „wszystko będzie dobrze” i „będzie trudno, ale sobie poradzimy”). Z największym spokojem obecną sytuację postrzegają rolnicy z makroregionu mazowieckiego, południowego oraz południowo-zachodniego (odpowiednio 77, 75 i 74 proc.). Najbardziej optymistycznie podchodzą do tego osoby najmłodsze (76 proc. z osób w wieku 18-34 lata) oraz posiadający gospodarstwa o powierzchni 21-50 ha (71 proc.).

Straty i problemy przewidują przede wszystkim rolnicy z makroregionu wschodniego (34 proc. rolników z tego obszaru, o 7 proc. więcej niż średnio w całej Polsce). Gorzej nastawione są osoby w wieku od 35 do 54 lat (37 proc. w tej grupie wiekowej), a także 35 proc. właścicieli gospodarstw ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą, podczas gdy wśród posiadaczy gospodarstw o profilu uprawowym jest ich tylko 19 proc.

 

Spodziewane skutki dla własnego gospodarstwa

Połowa rolników przewiduje, że epidemia koronawirusa przyniesie negatywne konsekwencje dla funkcjonowania ich gospodarstw. Obawy w głównej mierze koncentrują się wokół kwestii związanych ze zbytem własnej produkcji rolnej. Dotyczą przede wszystkim spodziewanego spadku cen skupu mięsa, zbóż, czy mleka ( 42 proc.), jak i ogólnych problemów ze sprzedażą (33 proc).  

 

Kolejne trudności to utrzymanie dotychczasowego poziomu produkcji w wyniku problemów z:

  • łańcuchem dostaw dla rolnictwa (16 proc.) – tu wymienia się głównie ograniczenie dostępności szeroko pojętych środków produkcji rolnej, w tym wstrzymanie dostaw np. części zamiennych,
  • utrudnieniami w wykonywaniu pracy (15 proc.) – w tym również braku zastępstwa dla gospodarzy i/lub pracowników w przypadku zachorowania i kwarantanny,
  • wzrostem cen (15 proc.) zarówno ogółem wyższych kosztów życia, jak i produktów koniecznych dla produkcji rolnej.

Rolnicy mogą oczekiwać pomocy

Mimo możliwego negatywnego wpływu obecnej sytuacji na działalność gospodarstwa niemal połowa respondentów (45 proc.) nie ma na dziś oczekiwań pomocowych. Przejawia je jednak 4 na 10 rolników spodziewających się negatywnych skutków epidemii. Jedna czwarta spośród nich adresuje swoje oczekiwania do państwa (rządu), 11 proc. respondentów chciałoby uzyskać ulgę w spłacie kredytów, a 9 proc. pomoc finansową, najchętniej w formie rekompensaty.

 
Więcej o KoronaMonitorze Agri można znaleźć na stronie imas.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *