Konsultacje publiczne KE nt. Funduszy unijnych

W ramach prac przygotowawczych Komisji Europejskiej do ustanowienia nowych wieloletnich ram finansowych (MFF), służby Komisji opublikowały ostatnio szereg konsultacji publicznych, których celem jest zebranie opinii na temat tego, w jaki sposób przyszły budżet UE powinien wspierać różne dziedziny polityki wspólnotowej.

Zarząd KRIR uznaje za konieczne udzielenie odpowiedzi na te konsultacje, które bezpośrednio dotyczą naszego sektora oraz szerszej debaty politycznej:

    Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności;
    Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie inwestycji, badań i innowacji, MŚP i jednolitego rynku;
    Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie infrastruktury strategicznej.

Kwestionariusze dostępne są na stronie internetowej Komisji: (https://ec.europa.eu/info/consultations_pl).

Wspomniane konsultacje publiczne dostępne są do dnia 8 marca 2018 r.

Zachęcamy do przeanalizowania kwestionariusza i udziału w konsultacjach.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *