Konsultacje Planu Strategicznego dla WPR z Prezydium Porozumienia Rolniczego

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Prezydium Porozumienia Rolniczego, którego celem było omówienie drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027. W  spotkaniu udział wziął Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski.

Dokument zawiera wypracowane rozwiązania, które umożliwiają uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb obywateli, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Dodatkowo, jest uzupełniona o elementy, które nie znalazły się w pierwszej wersji dokumentu, takie jak: budżet programu oraz wskaźniki monitorowania.

Druga wersja projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 jest wynikiem pracy eksperckiej, w którą zaangażowani byli także przedstawiciele Porozumienia Rolniczego. Dlatego opinia przedstawicieli Porozumienia Rolniczego nt. sposobu ujęcia dotychczasowych propozycji jest niezmiernie istotna.

Spotkanie z Prezydium Porozumienia Rolniczego odbyło się w trakcie trwania konsultacji publicznych drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i jest niezwykle ważną inicjatywą, a także istotnym krokiem do przygotowania ostatecznej wersji dokumentu. Podczas spotkania wielokrotnie zwracano uwagę na możliwość dalszego komentowania oraz opiniowania projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 poprzez przeznaczoną do tego stronę internetową (webankieta).

Link do strony: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *