Konsultacje Komisji Europejskiej nt. rejestrów prowadzonych przez rolników ekologicznych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne (Feedback mechanism) projektu rozporządzenia pn. Commission proposal for a delegated Regulation amending Annex II to Regulation (EU) 2018/848 as regards the requirements for record keeping for operators in organic production (ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do wymogów dotyczących prowadzenia rejestrów przez podmioty zajmujące się produkcją ekologiczną). Zmiany uszczegóławiają jakie dane należy notować w rejestrze i jak dokumentować prowadzoną produkcję ekologiczną.

Opinie do ww. projektu można zgłaszać na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12529-Organic-production-Requirements-for-keeping-records

Termin nadsyłania opinii do KE upływa 11 maja 2021  (północ czasu brukselskiego).

Zachęcamy do zapoznania się z tym projektem i ewentualnego zgłoszenia uwag.

KRIR, UE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *