Konieczne środki dla gmin na sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego

Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów, przekazując pismo do wiadomości Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju, w sprawie wyasygnowania środków finansowych na dofinansowanie dla gmin przeznaczone na pokrycie kosztów sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.

Przekazano, że koszty sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dzień dzisiejszy ponosi gmina. Jest to duży wydatek, dlatego większość gmin wiejskich nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

Brak planu stanowi istotny problem dla mieszkańców i hamuje rozwój gmin. Jest to także niekorzystne dla rozwoju gminy, często powodując także konflikty co do sposobu zabudowania i zagospodarowania danego terenu.

Zasadne zatem, zdaniem Zarządu KRIR, wydaje się wyasygnowanie  środków finansowych  na dofinansowanie dla gmin przeznaczone na pokrycie kosztów sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, co niewątpliwie przyczyni się do rozwoju terytorialnego i gospodarczego wielu gmin wiejskich w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *