Konieczne pilne wprowadzenie w życie zmiany ustawy Prawo łowieckie

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, zwrócił się do Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło o pilne podjęcie działań, które doprowadzą do wprowadzenia w życie zmiany ustawy Prawo łowieckie.

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 roku wygasły ważne zapisy ustawy Prawo łowieckie. W związku z tym konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie przepisów ustawy dotyczących poszanowania własności ziemi rolników, wpływu środowiska rolniczego na tworzenie obwodów, w tym wypowiadania umów dzierżaw kołom łowieckim na wniosek rolników.

Ponadto uregulowania wymagają najważniejsze dla rolników sprawy, jak: szacowanie szkód przez niezależne podmioty, Fundusz odszkodowawczy ze źródłem finansowania, również z budżetu państwa, wpływ środowiska rolniczego na wielkość populacji zwierzyny.

Samorząd rolniczy zawnioskował o doprowadzenie do jak najszybszego wejście w życie nowelizacji ustawy w kształcie uwzględniającym potrzeby rolników.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *