Koniec ułatwień covidowych w eksporcie

W dniu 1 września 2021 r. przestaje obowiązywać rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/466 w sprawie środków tymczasowych mających na celu ograniczenie ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt podczas określonych poważnych zakłóceń w systemach kontroli państw członkowskich z powodu choroby koronawirusowej (COVID-19) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32020R0466). 


Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, dopuszczalne było, aby w trakcie granicznej kontroli fitosanitarnej do przesyłek regulowanych produktów pochodzenia roślinnego załączane były kopie papierowe lub elektroniczne oryginalnego świadectwa fitosanitarnego, przy zobowiązaniu się do dostarczenia oryginału dokumentu.


Od dnia 2 września, podczas granicznej kontroli fitosanitarnej, akceptowane będą wyłącznie oryginalne świadectwa fitosanitarne w formie papierowej, które muszą być dołączone do przesyłki, lub elektroniczne świadectwa fitosanitarne wydane przez służbę ochrony roślin państwa pochodzenia przesyłki w systemie TRACES NT. Elektroniczne świadectwo fitosanitarne musi być podpisane elektronicznie i opatrzone elektroniczną pieczęcią organu wydającego. Za elektroniczne świadectwa fitosanitarne nie będą uznawane skany lub inne elektroniczne kopie dokumentu, nawet przekazane organom kontrolnym poprzez system TRACES NT.


Przesyłki, których wysyłka nastąpi przed 2 września 2021 r. będą akceptowane na zasadach określonych w rozporządzeniu 2020/466.

www.piorin.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *