Konferencja „Wzmacniamy polskie rolnictwo” w Poznaniu

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej wziął udział w konferencji zorganizowanej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim pn. „Wzmacniamy polskie rolnictwo”. Głównymi prelegentami byli: Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ryszard Zarudzki – W-ce Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. W spotkaniu wzięło udział ok. 20 rolników i ok. 100 przedstawicieli administracji rządowej oraz kierownictwa instytucji pracujących na rzecz rolnictwa.

W swoim wystąpieniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel przedstawił zarys programu działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019. Minister odpowiadał także na pytania zadawane w trakcie dyskusji.

Z kolei Minister Zarudzki dodał, że 14 lutego br. Rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Tekst Strategii jest dostępny na stronie Ministerstwa Rozwoju (kliknij, żeby przejść).
2017-04-18 17:00
Wiodącą zasadą Strategii jest zrównoważy rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym. Przeważającą część obszaru Polski stanowią obszary wiejskie i należy dążyć do poprawy jakości życia na wsi. Infrastruktura jest kluczem do rozwoju. Na wsi potrzeba jeszcze wielu dróg, wodociągów, kanalizacji. Ważną kwestią są także dochody, a te mimo, że rosną, to jednak rosną wolniej niż dochody ludzi z miasta. Trzeba dążyć do tego, by te nożyce jeszcze bardziej się nie rozszerzały.

Realizacja Strategii wymagać będzie wielkiego wysiłku i nakładu środków. Minister Zarudzki podkreślił, że 12 projektów dotyczy branży rolno-spożywczej. Zwrócił także uwagę na potrzebę poprawy efektywności systemu doradztwa rolniczego.

Prezes Wiktor Szmulewicz omówił rolę Rady Dialogu Społecznego w realizacji polityki rolnej państwa. Powstało wiele ważnych projektów, w tym 30 małych ustaw i 170 rozporządzeń. Jako samorząd rolniczy wnosimy swoje merytoryczne uwagi do tych projektów. Podkreślamy w nich jakie będą praktyczne skutki nowych przepisów dla rolników. Prezes Szmulewicz zaznaczył, że aż 106 organizacji zaproszonych zostało do dialogu społecznego. To zdecydowanie za dużo. Potrzebne są silne związki, a raczej ich federacje oraz silny samorząd rolniczy. Głęboka reforma na wsi kosztuje ogromne zaangażowanie sił i środków. Nie mamy szans na taki budżet jaki mają np. izby francuskie (800 mln euro w skali roku). Prezes KRIR podkreślił, że należy wypracować takie programy, które zaakceptuje polska wieś. Jeśli ktoś uczestniczy przy tworzeniu prawa, to weźmie także udział we wdrażaniu tego prawa w życie. Uwagi samorządu rolniczego powinny być wysłuchane i wdrażane. Wiktor Szmulewicz podziękował rolnikom za ich ciężką pracę. To dzięki rzetelności polskich producentów, konsumenci zaufali polskiej żywności i dziś jej poszukują, ją wybierają spośród innych produktów na sklepowych półkach. Trzeba to dobrze wykorzystać, by utrzymać tę jakość. Trzeba doprowadzić do takiej konkurencyjności polskiego rolnictwa, by poradziło sobie nawet w sytuacji, gdy zabraknie unijnych dopłat.

Po krótkich prelekcjach przyszedł czas na pytania. Zadano ich jednak niewiele, ze względu na ograniczony czas konferencji. Najważniejsze pytania i odpowiedzi z konferencji:

    kiedy będą wyrównane dopłaty obszarowe w UE? (Odpowiedź Ministra Jurgiela: trwają rozmowy w tym zakresie; większość państw zgadza się z tym, że dopłaty powinny być wyrównane do średniej unijnej; być może uda się to w nowej perspektywie finansowej);
    słabe zainteresowanie rolników działaniami premiowymi (Odpowiedź Ministra Jurgiela: po zakończeniu obecnego naboru przeanalizowane zostaną te wymogi w celu ułatwienia dostępu i lepszego wykorzystania środków do 2020 roku);
    czy termin składania wniosków o dopłaty zostanie przedłużony w 2017 roku? (Odpowiedź Ministra Jurgiela: nie, w tym roku termin upływa normalnie 15 maja; proszę o dużą mobilizację, aby wnioski złożyć na czas, gdyż po 15 maja za każdy dzień zwłoki zostają już naliczone sankcje);
    jakie są założenia funkcjonowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Odpowiedź Ministra Jurgiela: prace trwają; na początku KOWR będzie miał strukturę wojewódzką; w przyszłości nie wyklucza się struktur powiatowych; planowana jest też współpraca z doradztwem rolniczym, ale przy realizacji konkretnych zadań, bez podległości instytucjonalnej);
    czy CETA zniszczy polskie rolnictwo? (Odpowiedź Ministra Jurgiela: Polska od wielu lat działa na globalnym rynku; wynegocjowane z Kanadą warunki mówią o tym, że sprowadzana żywność musi odpowiadać standardom europejskim; osobiście nie widzę zagrożenia ze strony CETA).

Katarzyna Siudzińska, hodowca drobiu i delegatka WIR z gminy Przygodzice zwróciła uwagę na trudną sytuację hodowców drobiu. Uruchomienie mechanizmu pomocowego w formie rekompensat dla producentów drobiu poszkodowanych w wyniku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków to niewątpliwie potrzebne działanie. Jednakże Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2017 r., przewidziało możliwość ubiegania się o to wsparcie tylko do 28 lutego br., podczas gdy ptasia grypa wciąż rozprzestrzeniała się po Polsce. W miesiącu marcu na terenie Polski, wykryto wirus ptasiej grypy jeszcze w 5-ciu gospodarstwach, co poszerzyło grono hodowców, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej. Wykluczenie z programu pomocowego tych rolników, którzy zostali objęci strefami ochronnymi po 28 lutym, jest niesprawiedliwe i nieuzasadnione gdyż ponoszą oni te same konsekwencje rozprzestrzeniania się choroby. Zaapelowała o to, by polscy rolnicy byli traktowani równo wobec możliwości korzystania ze wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

W sprawie problemu ptasiej grypy i potrzeby udzielenia wsparcia producentom drobiu Zarząd WIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w lutym oraz 11 kwietnia br.

WIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *