Konferencja „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku”

Krajowa Rada Izb Rolniczych w ramach operacji pt. „Upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich” planuje organizację 4 konferencji pt. „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku”. Konferencje skierowane są do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli izb rolniczych, samorządów i branżowych związków rolniczych. Omawiana tematyka jest skierowana bezpośrednio do przedstawicieli środowiska rolniczego, jako beneficjentów rozwoju obszarów wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,

,,Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”,

„Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

Ramowy program konferencji obejmuje następującą tematykę: 1.Ewolucja WPR –ważniejsze etapy rozwoju WPR, 2. WPR na lata 2014-2020, 3.Przegląd najważniejszych propozycji zmian WPR w perspektywie 2020 +.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Program

Konferencje odbędą się:
* 12.10.2017 – woj. dolnośląskie, Jelenia Góra lub okolice
* 23.10.2017 – woj. podlaskie, Łomża lub okolice
* 25.10.2017 – woj. lubuskie, Gorzów Wlkp. lub okolice
* 27.10.2017 – woj. podkarpackie, Rzeszów lub okolice

 

Operacja realizowana  w ramach Planu działania

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ksow copy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *