Konferencja pt. „Wyzwania środowiskowe w rolnictwie”

W Radomiu odbyła się międzynarodowa  konferencja  pt. „Wyzwania środowiskowe w rolnictwie”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział w konferencji wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. Organizatorem wydarzenia było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

W konferencji wzięło udział 100 osób , w tym rolnicy, doradcy rolniczy, członkowie izb rolniczych, naukowcy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, podmioty prywatne, organizacje pozarządowe.

Uczestnicy wysłuchali wykładów, które dotyczyły realizacji dyrektyw prośrodowiskowych w sferze rolnictwa, wyzwań środowiskowych przyszłej WPR, a także informacji na temat budowy efektywnego modelu optymalizacji nawożenia w perspektywie przyszłej WPR. Swoje wykłady wygłosili także przedstawiciele Ministerstwa Środowiska na temat gospodarki odpadami – BDO. Przedstawiony był Kodeks Doradczy Dobrych Praktyk Rolniczych dotyczący ograniczenia emisji amoniaku oraz informacje na temat kontroli z zakresie ochrony środowiska realizowanych w gospodarstwach rolnych.  Podsumowano także dotychczasową działalność doradczą we wprowadzaniu programu azotanowego.

W konferencji wzięli udział zagraniczni goście, którzy wygłosili prezentacje na temat doświadczeń  w zakresie wdrażania dyrektywy NEC w Irlandii oraz dobrych praktyk rolniczych w zakresie zrównoważonego nawożenia w Niemczech.

Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym, w którym udział wzięli przedstawiciele doradztwa rolniczego, Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz producentów rolnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *