Konferencja na temat ASF z udziałem samorządu rolniczego

W Państwowym Instytucie Weterynarii w Puławach z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego odbyła się konferencja pt. „Afrykański pomór świń – aktualne dane epidemiologiczne i administracyjne, bioasekuracja -podstawą ochrony stad hodowlanych”.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele KRIR, z wiceprezesem KRIR Mirosławem Borowskim, wojewódzkich izb rolniczych, związków rolniczych, związków hodowców trzody chlewnej, szkół rolniczych, zakładów mięsnych.

W trakcie konferencji prezentacje przedstawili;

  • Krzysztof Niemczuk – Dyrektor PIWet-PIB w Puławach – „Afrykański pomór świń: epidemiologia, występowanie, zasady zabezpieczania stad hodowlanych”
  • Rafał Romanowski, Podsekretarz Stanu w MRiRW- „Administracyjne metody zwalczania ASF”
  • Paweł Niemczuk, Główny Lekarz Weterynarii „ASF-sytuacja epizootyczna, program bioasekuracji”.

W swoim wystąpieniu Minister Ardanowski podkreślał konieczność zminimalizowania pogłowia dzików, większego zaangażowanie rolników, oraz wzmocnienia służb  weterynaryjnych.

Zapowiedział, że ministerstwo rolnictwa jest gotowe wspierać myśliwych w odstrzale dzików, finansując im zakup kosztownej amunicji czy urządzanie chłodni do przechowywania ubitych zwierząt, tam gdzie ich brakuje.

Podkreślając znaczenie Inspekcji Weterynaryjnej zadeklarował, że będzie zabiegał o to, by pracownicy IW gwarantujący w Polsce w imieniu Państwa bezpieczeństwo żywności byli godziwie wynagradzane.

Zapowiedział także, że będzie zabiegał o większe wsparcie Komisji Europejskiej dla Polski w zwalczaniu ASF.

W trakcie dyskusji przedstawiciele rolników podkreślali iż na terenach objętych ograniczeniami rolnicy prowadzący hodowle i chów trzody są w pełni świadomi, iż tylko odpowiednie stosowanie zasad biosekuracji przez wszystkich, może ustrzec ich przed stratami jakie może spowodować ASF w ich gospodarstwach. Zwracali także na opóźnienia w wypłatach odszkodowań dla gospodarstw za ubite zwierzęta w ramach decyzji powiatowych lekarzy weterynarii.

Wiceprezes KRIR M.Borowski przedstawiając problemy rolników i  odnosząc się do kwestii jak najszybszego wyeliminowanie wirusa, stwierdził iż najważniejszą rzeczą jest zaangażowanie i współpraca rolników, myśliwych i wszystkich służb zaangażowanych w walce z ASF.

Uczestnicy zwracali uwagę, iż rolnicy skarżą się na  niedostateczne przestrzeganie zasad w powiatowych inspektoratach weterynarii  jak również przez lekarzy wyznaczonych i  boją się, o możliwość przywleczenia w trakcie kontroli i badań wirusa do gospodarstwa.

Przedstawiciele wielkopolskiej izby rolniczej zaapelowali do ministra o przeprowadzenie szkoleń z zakresu dla rolników utrzymujących świnie z terenów wolnych od ASF.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *