Konferencja: czy polski produkt jest bezpieczny?

Główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski uczestniczył 17 listopada 2020 roku w Kongresie Bezpieczeństwa Żywności, podczas którego wziął udział w dyskusji panelowej „Czy produkt polski jest bezpieczny?”.

Uczestnicy panelu podkreślali wysokie walory jakościowe polskiej żywności, wskazując, że są one wynikiem zarówno wiedzy, wysokiego poziomu technologicznego i odpowiedzialności producentów, jak też działalności służb inspekcyjnych kontrolujących wypełnianie przepisów i wymagań. Jako istotny czynnik sukcesu produktów rolno-spożywczych na rynku krajowym i zagranicznych wskazywano zapewnienie ich tożsamości, a także budowanie świadomości i rozpoznawalności marki polskiej żywności. Temu celowi służy promocja znaku „Produkt Polski” przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Zdaniem Andrzeja Chodkowskiego należy rozwijać zrównoważone metody wytwórcze, takie jak na przykład „Integrowana Produkcja”, ponieważ pozwalają one ograniczyć koszty ochrony roślin lub nawożenia, jednocześnie oferując nabywcom wartościowe produkty najwyższej jakości. Doskonalenie i wspieranie tych metod może być odpowiedzią na coraz wyższe wymagania środowiskowe oraz oczekiwania konsumentów.

www.piorin.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *