Konferencja Agencji Płatniczych Państw Grupy Wyszehradzkiej

Trzeba zachować Wspólna Politykę Rolną, bo jest ona strategiczną polityką Unii Europejskiej – podkreślił Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa, otwierając konferencję Agencji Płatniczych Państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii. Wiceszef resortu rolnictwa wyraził nadzieję, że obecni na konferencji przedstawiciele państw Europy środkowo-wschodniej wypracują spójne stanowisko dotyczące uproszczenia korzystania z najważniejszego filaru WPR, jakim jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Zdaniem ministra Zarudzkiego takie stanowisko wzmocniłoby pozycję negocjacyjną państw naszego regionu na forum Unii Europejskiej.

Konferencja została zorganizowana w Hotelu Rzeszów, w stolicy Podkarpacia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa największą unijną rolną agencję płatniczą. W spotkaniu oprócz przedstawicieli agencji płatniczych państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii uczestniczy prezes ARiMR Dariusz Golec, zastępca prezesa ARiMR Maria Fajger, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Podczas konferencji zorganizowano trzy sesje plenarne oraz cztery warsztaty dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Omawiano m.in. tematy związane z konkurencyjnością cen, oceną i kontrolą wdrażania PROW 2014 – 2020 czy tworzeniem sztucznych warunków korzystania z tego Programu. Wiele uwagi poświęcono też wspieraniu z budżetu PROW 2014 – 2020 młodych rolników, restrukturyzacji małych gospodarstw, a także przyznawaniu pomocy na realizację innowacyjnych pomysłów czy działań informacyjno-promocyjnych. Dzielono się również doświadczeniami z wdrażania PROW 2014 – 2020 w poszczególnych krajach.

Konferencja Agencji Płatniczych Państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii została zorganizowana w związku z przewodnictwem Polski w Grupie Wyszehradzkiej, które rozpoczęło się 1 lipca 2016 r. i potrwa do 30 czerwca 2017 r.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego. Patronami medialnymi tego wydarzenia są: Program 1 TVP, Polskie Radio oraz Polska Agencja Prasowa.

ARiMR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *