Komisarz będzie się starał o zwiększenie środków na WPR

Członkowie Komisji AGRI należący do grupy EKR w Parlamencie Europejskim spotkali się z komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim, aby wymienić poglądy w zakresie tematów aktualnych dla rolnictwa europejskiego i dla poszczególnych państw członkowskich. Posłowie poruszyli takie tematy jak capping (którego obawiają się Czesi), inteligentne rolnictwo, budżet WPR czy nowa strategia Komisji „Od Pola do Stołu”.

Komisarzowi zadano m.in. pytania czy w związku z nowymi wymaganiami klimatycznymi przewidywanymi przez Nowy Zielony Ład i strategię „Od Pola do Stołu” Komisja dokona rewizji budżetu przedstawionego przez poprzednią Komisję w 2018 roku oraz jaka jest relacja między polityką spójności a Wspólną Polityką Rolną i czy fundusze z polityki spójności nie powinny w większym stopniu partycypować w rozwoju obszarów wiejskich?

Odpowiadając, komisarz wskazał, iż będzie starał się o zwiększenie środków na WPR w porównaniu do tego, co proponuje Komisja oraz o zagwarantowanie, że nowe wymagania wobec rolników spotkają się z odpowiednim finansowaniem. Ponadto powiedział, iż współpracuje z komisarzem do spraw spójności i reform, aby polityka spójności w większym stopniu wspierała obszary wiejskie i żeby finansowanie pewnych kategorii wydatków (jak np. wsparcie na zaprzestanie działalności rolniczej) było pokrywane ze środków na politykę spójności zamiast ze środków na WPR. Na wniosek posła Jurgiela komisarz zadeklarował przedstawienie na Komisji AGRI tematu dotyczącego programu rozwoju obszarów wiejskich ze środków europejskich na lata 2021-2027 ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności.

Komunikat prasowy posła do PE Krzysztofa Jurgiela

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *