Kolejny regulator wzrostu od Innvigo

Firma Innvigo otrzymała rejestrację preparatu REGULLO 500 EC, który zawiera znaną i sprawdzoną substancję czynną trineksapak etylu – 500 g/l.

REGULLO 500 EC stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu większości gatunków zbóż (pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy i jęczmień jary) uprawianych w technologiach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego. Produkt wyróżnia formulacja koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC).

ZASTOSOWANIE ŚRODKA:

Pszenica ozima
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Termin stosowania: W celu redukcji wysokości roślin i ograniczenia wylegania środek stosować od początku fazy strzelenia w źdźbło do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 30-39).
Liczba zabiegów: 1.
W uprawie pszenicy ozimej w celu zwiększenia redukcji wysokości roślin i ograniczenia wylegania zaleca się stosowanie środka w mieszaninie zbiornikowej ze środkami:
1. Invister 300 SL/Mepik 300 SL/Regulato 300 SL w dawce:
Regullo 500 EC 0,15 l/ha + Invister 300 SL/Mepik 300 SL/Regulato 300 SL 1,0 l/ha
Termin stosowania: stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy trzeciego kolanka (BBCH 30-33).
Liczba zabiegów: 1.
2. CCC 720 SL w dawce:
Regullo 500 EC 0,15 l/ha + CCC 720 SL 1,0 l/ha
Termin stosowania: stosować od końca krzewienia do fazy trzeciego kolanka (BBCH 29-33).
Liczba zabiegów: 1.

Środek można również stosować w dawkach dzielonych:
Maksymalna i zalecana dawka dla dwukrotnego zastosowania:
Pierwszy zabieg: 0,15 l/ha
Drugi zabieg: 0,15 l/ha

Termin stosowania: w przypadku zastosowania dawek dzielonych pierwszy zabieg wykonać od końca krzewienia do trzeciego kolanka (BBCH 29-33), a następny zabieg po upływie 7 do 25 dni, od fazy trzeciego kolanka do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 33-39).
Liczba zabiegów: 2.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 lub 2 (w przypadku zastosowania systemu dawek dzielonych)

Pszenżyto ozime
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Termin stosowania: W celu redukcji wysokości roślin i ograniczenia wylegania środek stosować od początku wzrostu źdźbła do momentu ukazania się liścia flagowego (BBCH 30-36).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Żyto ozime
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha

Termin stosowania: W celu redukcji wysokości roślin i ograniczenia wylegania środek stosować od końca krzewienia do końca fazy ukazywania się nierozwiniętego liścia flagowego (BBCH 29-37).
Liczba zabiegów: 1.

Środek można również stosować dwukrotnie w sezonie:
Termin stosowania: W przypadku zastosowania środka dwukrotnie w sezonie, pierwszy zabieg wykonać od końca krzewienia do końca fazy ukazywania się nierozwiniętego liścia flagowego (BBCH 29-37), a następny zabieg po upływie od 6 do 16 dni, od piątego kolanka do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 35-39).
Liczba zabiegów: 2.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Jęczmień ozimy
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Termin stosowania: W celu redukcji wysokości roślin i ograniczenia wylegania środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31-38).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Jęczmień jary
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Termin stosowania: W celu redukcji wysokości roślin i ograniczenia wylegania środek stosować od początku fazy strzelenia w źdźbło do momentu ukazania się liścia flagowego (BBCH 30-36).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Pełna etykieta REGULLO 500 EC znajduje się na stronie: http://innvigo.com/regullo-500-ec/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *