Kolejny etap prac Rady ds. hodowli koni

Z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela oraz sekretarza stanu Zbigniewa Babalskiego obradowała Rada ds. hodowli koni.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynarii, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, prezesi i przedstawiciele Związków Hodowców Koni, Stadnin i Stad Ogierów.

Jak przypomniał jej przewodniczący Rady Zbigniew Babalski:

– Rada ds. hodowli koni została powołana 30 kwietnia 2016 roku zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W jej ramach pracuje 6 zespołów, a dziś omawiamy wstępny Program hodowli koni w Polsce, który przygotowany został przez profesora Mariana Kapronia.

– Celem jest zachowanie genetyki naszych ras koni i zbudowanie spójnego systemu hodowli – podkreślił minister Krzysztof Jurgiel.

– Będzie pierwszy i jedyny w Polsce dokument określający zasady hodowli koni – dodał szef resortu.

Autor wstępnego programu, profesor Marian Kaproń stwierdził, że – „hodowlę koni powinniśmy uczynić naszą narodową specjalnością”

Omawiany dziś program przedstawia ocenę sytuacji w hodowli koni w Polsce, określa zagrożenia rozwoju kierunków hodowli oraz formułuje zalecenia działań naprawczych. Opracowanie kompleksowej strategii hodowli koni w Polsce, dostosowanej do potrzeb rolnictwa oraz sektora rekreacji i sportu jest też odpowiedzią na postulaty płynące od hodowców koni. Poruszano także szereg zagadnień związanych m.in. z wprowadzeniem zmian w organizacji hodowli koni, określeniem współdziałania i roli hodowli państwowej oraz roli hodowli prywatnej, a także koniecznością obserwowania sytuacji rynku światowego w hodowli koni.

W skład Rady wchodzi 36. przedstawicieli nauki, ekspertów i hodowców. Jej utworzenie podyktowane było potrzebą wsparcia ze strony naukowców i ekspertów procesów racjonalizacji hodowli koni w Polsce oraz skoordynowania działań prowadzących do naprawy funkcjonowania tego obszaru rolnictwa, a w konsekwencji do rozwoju hodowli koni.

Jeszcze w tym roku program powinien zostać przyjęty i wdrożony w życie.

    

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *