Kolejne zapytanie europosła do KE o wpływ COVID 19

Eurodeputowany Krzysztof Jurgiel skierował 7 kwietnia 2020 r.  zapytanie do Komisji Europejskiej nt. wpływu COVID 19 na unijny rynek mleka. Pandemia COVID 19 spowodowała znaczne zmniejszenie popytu UE i krajów spoza UE na produkty mleczne. Jest to poważne zagrożenie dla sektora mleczarskiego UE. Sytuacja na tym rynku, w ostatnim roku stabilna, zmieniła się: drastyczny spadek cen, trudności w eksporcie produktów, gwałtowny wzrost cen opakowań, wzrost cen frachtów czyni nieopłacalny eksport do krajów trzecich – czytamy w zapytaniu.

Jak podkreślił Krzysztof Jurgiel, o graniczenie konsumpcji spowodowane m.in. całkowitą utratą rynku HoReCa (sektor hotelarski i gastronomiczny), oznacza realne niebezpieczeństwo dla rolników i przetwórców. Ocenia się, że dziś europejski sektor mleczarski traci 120 mln Euro – zauważył europoseł .

W związku z tym polski polityk pytał jakie działania zostaną podjęte przez KE by zapewnić sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku, biorąc pod uwagę wprowadzane przez niektóre państwa ograniczenia związane z zamykaniem granic i obowiązkiem pozostawania w kwarantannie dla pracowników poruszających się między państwami członkowskimi Chciał też wiedzieć, jak KE zamierza zapewnić, że rynek ten, w sytuacji występowania siły wyższej nie będzie przedmiotem niepotrzebnych ograniczeń wynikających z prawa konkurencji

Krzysztof Jurgiel pytał też, czy zostanie uruchomiona możliwość prywatnego przechowywania wszystkich produktów mlecznych (SMP, masła, wszystkich rodzajów serów, mrożonego mleka lub twarogu bawolego) w celu uzupełnienia interwencji publicznej i przy jakim poziomie strat Komisja planuje uruchomienie interwencyjnego skupu SMP.

Na koniec europoseł PiS nawiązał do pomocy finansowej ze strony KE: „Czy Komisja planuje przeznaczyć dodatkowe środki na wsparcie działań związanych z utratą rynków eksportowych na skutek COVID 19?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *