Kolejne rejestracje INNVIGO w 2018 roku

Oferta INNVIGO w 2018 roku wzbogaciła się o kolejne cztery produkty:

Fungicyd KIER 450 SC
Fungicyd ATROPOS 500 EC
Herbicyd HENIK EXTRA 040 OD
Herbicyd SOLIDER

1. KIER 450 SC to trójskładnikowy fungicyd o działaniu układowym, przeznaczony do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami grzybowymi.
Zawartość substancji czynnych:
azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 200 g/l
difenokonazol (substancja z grupy triazoli) – 125 g/l
tebukonazol (substancja z grupy triazoli) – 125 g/l
Zakres stosowania fungicydu KIER 450 SC obejmuje:
• pszenica ozima – septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna
pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania)
• pszenżyto ozime – septorioza liści, rdza brunatna pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw
(średni poziom zwalczania)
• żyto ozime – mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta
• jęczmień jary – plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż
i traw (średni poziom zwalczania)
• rzepak ozimy – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
• cebula – alternarioza cebuli, rdza pora
• kapusta głowiasta – czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, plamistość
pierścieniowa kapustnych, bielik krzyżowych
Pełna etykieta środka KIER 450 SC znajduje się na stronie:
http://innvigo.com/kier-450-sc/

2. ATROPOS 500 EC jest fungicydem o działaniu wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego w ochronie przed chorobami grzybowymi.
Zawartość substancji czynnej:
prochloraz (związek z grupy imidazoli) – 500 g/l
Zakres stosowania fungicydu ATROPOS 500 EC obejmuje:
• pszenica ozima – łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy,
mączniak prawdziwy zbóż i traw
• pszenżyto ozime – łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza liści, mączniak prawdziwy zbóż
i traw
• rzepak ozimy – czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
Pełna etykieta środka ATROPOS 500 EC znajduje się na stronie:
http://innvigo.com/atropos-500-ec/

3. HENIK EXTRA 040 OD to herbicyd w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany
nalistnie w uprawie kukurydzy.
Zawartość substancji czynnej:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować po wschodach kukurydzy od fazy 2-go do końca fazy 7-go
liścia właściwego (BBCH 12-17).
Pełna etykieta środka HENIK EXTRA 040 OD znajduje się na stronie:
http://innvigo.com/henik-extra-040-od/

4. SOLIDER to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w uprawie buraka
cukrowego.
Zawartość substancji czynnej:
triflusulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 150 g/l
Stosowanie środka pojedynczo:
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,13 l/ha.
Liczba zabiegów: 3.
Odstęp między zabiegami: 5-10 dni.
Stosowanie środka w mieszaninie zbiornikowej z adiuwantem:
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
SOLIDER 0,1 l/ha + adiuwant Asystent+ 0,1 l/ha
Liczba zabiegów: 3.
Odstęp między zabiegami: 5-10 dni.
WWW.INNVIGO.COM
+48 22 468 26 70
biuro@innvigo.comlub
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
SOLIDER 0,1 l/ha + adiuwant Asystent+ 0,1 l/ha
Liczba zabiegów: 4.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
Odstęp między zabiegami: 5-10 dni.
Pełna etykieta środka SOLIDER znajduje się na stronie:
http://innvigo.com/solider/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *