Kolejne dwie resortowe szkoły rolnicze

W ministerstwie odbyła się uroczystość podpisania przez ministra Krzysztofa Jurgiela porozumień w sprawie przejęcia kolejnych szkół rolniczych – w Rudnej oraz w Lututowie.

Od 1 stycznia 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanie się organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny nad przejętymi szkołami rolniczymi.

W obecności podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego przedstawiciele powiatu lubińskiego podpisali Porozumienie w sprawie przejęcia przez MRiRW szkoły rolniczej w Rudnej, a przedstawiciele powiatu wieruszowskiego Porozumienie w sprawie przejęcia szkoły rolniczej w Lututowie.

Zawarcie tych porozumień jest odpowiedzią na zgłoszoną wcześniej propozycję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie przejęcia tych szkół.

− Cieszę się, że kolejne przejmowane szkoły rolnicze włączą się w proces przygotowania kadr na potrzeby sektora rolno-spożywczego, a także w istniejący system wiedzy rolniczej, współtworzony przez 47 resortowych szkół rolniczych − podkreślił minister Krzysztof Jurgiel.

System ten jest formą zintegrowanej edukacji i wdrażania nowoczesnej wiedzy oraz innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, dzięki podjętej współpracy resortowych szkół rolniczych z instytutami badawczymi, uczelniami rolniczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, a także innymi podmiotami pracującymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Minister powołując się na dotychczasowe doświadczenia w zarządzaniu szkołami resortowymi, zaznaczył, że coroczna ich oferta edukacyjna jest różnicowana w zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy oraz predyspozycji i zainteresowań młodzieży. W tym kontekście należy oczekiwać, że samorządy powiatowe przekazując prowadzenie szkół rolniczych, będą nadal wspierać działania promujące tego rodzaju placówki, których jednym z głównych celów jest upowszechnianie wiedzy i edukacji na obszarach wiejskich.

Założeniem MRiRW jest, aby przejmowane szkoły rolnicze w Rudnej oraz w Lututowie stały się prężnymi ośrodkami edukacji rolniczej, z wykwalifikowaną kadrą fachowców i nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym, dającym możliwość dobrego przygotowania zawodowego.

Dzisiejsze wydarzenie wpisuje się w realizację zadań zaplanowanych w Programie działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019, w obszarze oświaty rolniczej.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *