Kolejna placówka dołączy do sieci szkół MRiRW

Minister Grzegorz Puda podpisał dziś porozumienie, na mocy którego samorząd województwa dolnośląskiego przekaże Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzenie szkoły rolniczej w Bożkowie. Od 1 stycznia 2022 r. Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie dołączy do grupy szkół resortowych.

Minister Puda podkreślił, że szkoła rolnicza w Bożkowie, wykorzystując swój potencjał kadrowo-dydaktyczny z pewnością aktywnie włączy się w działania z zakresu edukacji oraz wdrażania wiedzy na obszarach wiejskich, a poprzez dostęp do różnych form kształcenia ustawicznego, stworzy rolnikom i innym mieszkańcom wsi realną szansę podwyższania kwalifikacji zawodowych. Trendy zmian w rolnictwie nakierowane są na jego modernizację. W spotkaniu uczestniczył marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, wicemarszałek Marcin Krzyżanowski oraz dyrektor departamentu oświaty i polityki społecznej wsi w MRiRW Robert Jakubik.

Nowoczesne technologie, cyfryzacja służąca monitorowaniu produkcji, jakość żywności, postępujące zmiany klimatyczne, zróżnicowany rozwój oraz coraz większa konkurencyjność na rynkach zbytu płodów rolnych – determinują dziś kierunki rozwoju współczesnej edukacji rolniczej. Szkoły rolnicze podległe Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi starają się sprostać tym wyzwaniom. Dzięki kadrze pedagogicznej i stale unowocześnianemu zapleczu dydaktycznemu przekazują, przyszłym rolnikom wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania współczesnym gospodarstwem rolnym.

Obecnie na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonują dwie szkoły ministerialne, tj. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie oraz w Rudnej. Dolnośląski  Zespół Szkół w Bożkowie, z długą i piękną tradycją kształcenia rolniczego, stanowić będzie ważne ogniwo w szeroko rozumianej edukacji rolniczej w tym regionie. Obecnie szkoła ta oferuje bogaty zakres kształcenia, począwszy od zawodów typowo rolniczych przygotowujących do prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz korzystania z nowoczesnych technik produkcyjnych, a także zdobywania wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, po architekturę krajobrazu i weterynarię. Szkoła dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym – „Bożkowskie Centrum Umiejętności”, z pracowniami o podwyższonym standardzie kształcenia praktycznego, a także służącym do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje rolnicze.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *