Kodeks dobrej praktyki ochrony roślin

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w ramach prowadzonych działań związanych z bezpiecznym stosowaniem środków ochrony roślin został przygotowany Kodeks dobrej praktyki ochrony roślin. Przedmiotowy materiał może stanowić jedną z form informowania oraz upowszechniania wśród profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin (rolników) zasad bezpiecznego stosowania tych preparatów, w tym w kontekście ochrony owadów zapylających. pobierz publikację

Jednocześnie Ministerstwo informuje, że realizując cele Krajowego planu działania, w ramach działalności upowszechnieniowej i edukacyjnej, materiały niezbędne dla ograniczenia ryzyka w trakcie prowadzenia zabiegów ochrony roślin, w tym między innymi przedmiotowe materiały oraz inne narzędzia do bezpiecznego planowania i wykonywania zabiegów, są udostępniane w specjalnym serwisie internetowym pn. Platforma Sygnalizacji Agrofagów (www.agrofagi.com.pl). W serwisie tym jest wyodrębniony blok tematyczny przeznaczony ochronie owadów zapylających.

MRiRW, CDR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *