Kluczowy czas dla ochrony tegorocznych zasiewów przed chwastami

Wiosenne miesiące to kluczowy okres dla wzrostu i rozwoju roślin uprawnych. Dlatego tak ważna w tym czasie jest skuteczna eliminacja chwastów – przypominają eksperci CIECH Sarzyna, największego polskiego producenta środków ochrony roślin. Wielu rolników wykonało zabieg herbicydowy w okresie jesiennym, ale z racji długiej i ciepłej jesieni oraz łagodnej zimy, jego skuteczność może nie być zadowalająca. Z tego powodu niezbędne jest przeprowadzenie zabiegu korekcyjnego wiosną. Z kolei w przypadku tych zasiewów, wobec których nie zastosowano jeszcze środków chwastobójczych, wiosenna aplikacja jest niezbędnym elementem „rolniczego abecadła”. Skuteczną eliminację chwastów umożliwia bogata oferta środków CIECH Sarzyna oraz eksperckie porady dostępne na stronie www.ciechagro.pl.

Aby maksymalnie wykorzystać skuteczność środków ochrony roślin, najpierw należy dokładnie sprawdzić obecne już na polu gatunki chwastów, a następnie zastosować rotacyjnie środki używane do ochrony w przypadku powtórnych aplikacji. Niezbędny jest też właściwy dobór rozwiązania i dawki do typu uprawy oraz poziomu jej zachwaszczenia. W celu ochrony upraw przed chwastami, świetnie sprawdzają się produkty CHWASTOX®, którymi chroniony jest już co trzeci hektar zbóż jarych w Polsce.

Ocena pola przed wyborem środka jest niezbędna, by skutecznie dobrać produkt do rodzaju chwastu i uprawy. W przypadku ponownego wykonania zabiegu, ważna jest również rotacja mechanizmów działania – jeżeli jesienią został zastosowany preparat z grupy sulfonylomoczników do zwalczania danej grupy chwastów, wiosną należy wybrać substancję aktywną o innym mechanizmie działania np. tzw. regulator wzrostu –tłumaczy Bartosz Waniorek, Product Manager z Działu Marketingu w CIECH Sarzyna.

Rotacja produktami o różnych mechanizmach działania, jest ważnym elementem budowania strategii w walce z odpornością chwastów. Wybór herbicydów z rodziny CHWASTOX® jest naturalnym rozwiązaniem, ponieważ substancje aktywne wchodzące w skład tych produktów nie są stosowane w okresie jesiennym. Kluczowe jest też, by środek przeciwdziałał tworzeniu zjawiska odporności chwastów na herbicydy. W przypadku cyklicznego stosowania tych samych substancji aktywnych lub substancji o takim samym mechanizmie działania, czasem można zaobserwować na polu biotypy odporne.

Porównując szybkość działania poszczególnych mechanizmów działania zdecydowanie na czele stawki znajdują się herbicydy z grupy CHWASTOX. Idealne rozwiązanie do walki z chwastami, które charakteryzuje się szybkim efektem chwastobójczym – 2-3 dni po zabiegu chwasty ulegają charakterystycznej deformacji i ich negatywne odziaływanie na łan zostaje ograniczone do minimum. Część klientów wskazuje także na fakt, iż efekt chwastobójczy widoczny jest już kilka godzin po zabiegu, daje to pewność, że produkt skutecznie wyeliminuje chwasty – dodaje Bartosz Waniorek.

Obecnie na znacznym obszarze Polski obserwowany jest deficyt wody, który z dnia na dzień się pogłębia. Susza wpływa negatywnie na kluczowy okres wzrostu – wytworzenie zielonej masy będącej podstawą do budowy wysokiego plonu ziarna o bardzo dobrej jakości. Dlatego też dostępny zapas wody w glebie powinien być „pod szczególnym” nadzorem. Jednym z ważnych czynników wpływających na dostępność wody dla roślin, jest szybkie ograniczenie presji chwastów – pobierają one bowiem z gleby wodę bardziej efektywnie oraz prowadzą bardziej „rozrzutną” gospodarkę wodną niż zboża.

W kontekście suszy warto pamiętać także o suplementacji upraw w krzem. Badania pokazują, że w takich warunkach rośliny uprawiane przy dostatecznej ilości krzemu nie redukują masy. Co więcej, w obecności krzemu rośliny zwiększają masę korzeniową, dodatkowo pierwiastek ten wykazuje wiele korzystnych działań na rośliny, umożliwiając im wzrost i właściwe zarządzanie gospodarką wodną. CIECH Sarzyna oferuje produkty z serii SARMIN® maKSi dla zbóż, rzepaku, kukurydzy czy buraka, suplementujące uprawy w krzem i potas.

Więcej wartościowych porad na temat ochrony roślin uprawnych można znaleźć na stronie www.ciechagro.pl lub na kanale „CIECH Sarzyna” na portalu YouTube.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *