KE: konsultacje – jak uczynić unijny łańcuch dostaw żywności bardziej sprawiedliwym?

Komisja Europejska prowadzi  konsultacje publiczne na temat tego, jak uczynić unijny łańcuch dostaw żywności bardziej sprawiedliwym.

Komisja zwraca się do rolników, obywateli i innych zainteresowanych stron o wzięcie udziału w konsultacjach internetowych, które potrwają do 17 listopada.Komisja Europejska jest zainteresowana zgromadzeniem opinii, ponieważ umożliwią jej one dokonanie oceny konieczności i celowości podjęcia działań na szczeblu UE w celu rozwiązania problemu nieuczciwych praktyk handlowych w odniesieniu do produktów rolno-spożywczych lub uregulowania takich praktyk.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach i przedstawienia swoich poglądów, opinii na temat funkcjonowania łańcucha dostaw żywności.  

Link do kwestionariusza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *