Karać winnych, a nie niewinnych!

Opinia do zmiany ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W odpowiedzi na otrzymany do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zgłosił uwagi do niniejszego projektu.

Samorząd rolniczy przekazał, że w dalszym ciągu nie zgadza się na to, aby karę za działalność podmiotów w szarej strefie ponosili rolnicy, którzy nie mają narzędzi do weryfikacji informacji, czy dany podatnik jest zarejestrowany jako płatnik podatku akcyzowego, a tym bardziej czy uiszcza opłaty. Rolnik nabył paliwo, otrzymał fakturę i nie miał wiedzy, czy sprzedający był uczciwym przedsiębiorcą. Za brak odprowadzonego podatku odpowiedzialność powinien ponosić podmiot handlowy – dystrybutor paliwa.

Jak słusznie zauważyła Podlaska Izba Rolnicza, aby otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, do wniosku należy dołączyć fakturę zakupu, co w istocie powinno wykluczyć nielegalność pochodzenia paliwa. Faktura zawiera także informację jaki rodzaj paliwa był przedmiotem transakcji, co za tym idzie – wyklucza zakup oleju opałowego do napędzania nim ciągników i innych maszyn rolniczych. Warto zaznaczyć, że rolnik płacąc za paliwo, zawsze płaci cenę brutto – zawierającą wszystkie podatki, nadto nie ma takich możliwości i służb jak Państwo do kontroli przedsiębiorców.

Zdaniem izb rolniczych – to Państwo powinno zadbać, aby z rynku zniknęły podmioty działające w szarej strefie – poprzez zwiększenie kontroli nad powstawaniem i działalnością  firm zajmujących się obrotem paliwami, a odpowiedzialności nie można przerzucać na rolników. Dlatego też, kategorycznie negatywnie zaopiniowano zmiany zaproponowane w niniejszym projekcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *