Jurgiel: #Dobre2Lata w rolnictwie

– Stanowimy zgrany zespół i dlatego osiągnęliśmy dobre efekty – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przedstawiając dokonania swoje i wiceministrów na półmetku bieżącej kadencji rządu premier Beaty Szydło.

Minister przypomniał, że od początku urzędowania realizowany jest Program Rolny PiS.

– Ten Program realizowany i modyfikowany jest na bieżąco – podkreślił szef resortu zwracając jednocześnie uwagę, że na jego podstawie oraz bardzo szerokich konsultacji społecznych opracowany został Program działań MRiRW na lata 2015-2019.

 – Podstawą naszego działania jest stałe prowadzenie dialogu z przedstawicielami związków, samorządu i organizacji rolniczych – podkreślił minister Jurgiel dodając, że – dlatego też powołana została Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

Podsumowując dotychczasową pracę szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na sześć głównych obszarów.

– Najważniejszym celem była poprawa opłacalności produkcji rolnej i w tym zakresie nastąpiła znacząca poprawa, zwłaszcza na rynku mleka i wieprzowiny – poinformował minister.

Zwrócił tez uwagę na przyspieszenie wypłat zaliczek płatności bezpośrednich i to po raz pierwszy w wysokości 70%, zarówno za rok 2016, jak i za rok bieżący.

Drugim obszarem omawianym podczas podsumowania była kwestia poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.

– Zmieniliśmy podejście do modelu rozwoju i jest to rozwój zrównoważony, za który odpowiada cały rząd – podkreślił minister Krzysztof Jurgiel.

W tym obszarze najważniejsze są Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz będący na ukończeniu Pakt dla obszarów wiejskich.

Kolejny obszar dotyczy efektywnego gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa.

– Wprowadzając wstrzymanie sprzedaży ziemi rolnej powstrzymaliśmy spekulacje w jej obrocie, a teraz, po upływie półtora roku od wprowadzenia w życie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przygotowaliśmy nowe propozycje rozwiązań, które zostały przekazane do konsultacji międzyresortowych i społecznych – poinformował szef resortu.

Czwarty z prezentowanych obszarów dotyczył usprawnienia administracji rolnej.

– Na bazie dwóch dotychczasowych agencji: Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych powstał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który m.in. będzie instytucją wdrażającą krajowe instrumenty rozwoju obszarów wiejskich, a jedyną agencją płatniczą została Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przypomniał minister Jurgiel.

Piątym obszarem były kwestie związane ze wzmocnieniem pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym. W tym zakresie przygotowany został i wdrożony pakiet pięciu ustaw.

 Ostatni obszar omawiany przez ministra dotyczył aktywnej współpracy na arenie międzynarodowej. Szef resortu rolnictwa omówił dobrą współpracę w ramach Trójkąta Weimarskiego i Grupy Wyszehradzkiej. Zwrócił również uwagę na otwarcie dla naszych produktów rolno-spożywczych 30. nowych rynków zbytu.

– W tym roku wartość naszego eksportu rolnego może wynieść ponad 25 mld euro – podkreślił minister Jurgiel.

Minister przedstawił także plany na najbliższą przyszłość.

– Priorytetem na rok 2018 jest z pewnością aktywny udział w dyskusji nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020, która to wchodzi w decydującą fazę – powiedział szef resortu.

Kolejne zadania w pracach resortu rolnictwa koncentrować się będą na przygotowaniu ustawy o gospodarstwie rolnym, realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjęciu i realizacji Paktu dla obszarów wiejskich, a także zwalczaniu ASF.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *