Jubileuszowe Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Mleka

W Hotelu Żubrówka w Białowieży odbyło się jubileuszowe, dziesiąte Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Mleka, w którym uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw, będących członkami PIM.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2017. Udzielono również absolutorium Zarządowi Polskiej Izby Mleka oraz przyjęto plan działania i plan finansowy na bieżący rok. Omówiono również kwestie znakowania produktów jako wolne bez GMO, wejścia na chiński rynek mleczarski oraz wszelkich wyzwań stojących przed polską branżą mleczarską.

Walne Zgromadzenie Członków PIM było okazją do uczczenia jubileuszu. W 2018 roku mija bowiem 10 lat od powołania Polskiej Izby Mleka. Działalność Izby oraz sytuację w branży mleczarskiej podsumowali prezes zarządu – Edmund Borawski oraz dyrektor Biura PIM – Agnieszka Maliszewska.

Dzięki prowadzonym od wielu lat przez Polską Izbę Mleka kampaniom promującym spożycie mleka wśród dzieci, dziś widzimy zauważalny wzrost konsumpcji na osobę. To bardzo ważne, ponieważ ok. 70 proc. naszej produkcji trafia na rynek krajowy. Nadal realizujemy dwie duże kampanie skierowane do dzieci przedszkolnych – „Dzieciaki Mleczaki” oraz do uczniów szkół podstawowych – „Mamy kota na punkcie mleka”. W 2017 roku uruchomiliśmy mobilną aplikację na smartfony „Zdrowy Nabiał”, którą można bezpłatnie pobrać w sklepach internetowych, prowadziliśmy kampanię „Bądź świadomy – kupuj polskie” oraz kontynuowaliśmy „Cykl konferencji: „Fakty i mity o mleku”.

Nieprzerwanie od wielu lat publikujemy tygodniowe i miesięczne informacje i analizy rynku mleka w postaci „Tygodniowego Insidera”, „Analizy Miesięcznej: Rynek mleka i produktów mleczarskich” czy „Analizy Skupowej: Skup i ceny mleka”. Aktywnie działaliśmy również w obszarze promocji polskiej branży mleczarskiej za granicą. Przedstawiciele Polskiej Izby Mleka brali udział w Misjach Wysokiego Szczebla Unijnego Komisarza ds. Rolnictwa Phila Hogana do krajów trzecich (Chin, Japonii, Wietnamu, Indonezji, Singapuru, Kanady, Iranu

i Arabii Saudyjskiej). PIM organizowała wspólne stoiska na targach międzynarodowych m.in. Sial China czy Anuga w Kolonii. Aktywnie angażujemy się również we współpracę z międzynarodowymi organizacjami branży mleczarskiej tj. European Dairy Association czy International Dairy Federation (FIL/IDF). Prowadzimy również wiele innych działań, które mają na celu wzrost spożycia mleka w Polsce, a także promowanie polskich producentów i przetwórców mleka w kraju, jak i za granicą. Wiele naszych działań jest możliwych, dzięki wsparciu z Funduszu Promocji Mleka.
Polska Izba Mleka nieustannie pracuje na rzecz swoich Członków oraz umocnienia polskiej branży mleczarskiej. Uczestniczymy w konsultacjach aktów prawnych dotyczących mleczarstwa i sektora rolno-spożywczego na poziomie krajowym, unijnym i światowym. Przedstawiciele PIM biorą udział w pracach grup roboczych i komitetów. W 2018 r. dyrektor biura PIM, Agnieszka Maliszewska została wybrana na Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, która jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Polska Izba Mleka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *