Jesienny sezon uprawowy w AGRO Ubezpieczenia

17 września Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych otworzyło jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych współfinansowanych z budżetu państwa. Dotowana ochrona upraw i zwierząt jest dostępna w 2 tys. placówek Poczty Polskiej w całym kraju.

Rolnicy mogą jesienią ubezpieczyć uprawy zbóż ozimych: pszenicę, jęczmień, pszenżyto, żyto oraz rzepak i rzepik, a także wykę ozimą.  W niektórych przypadkach możliwe będzie też ubezpieczenie drzew i krzewów owocowych.

Ubezpieczenia są dostępne w kilku pakietach:
Pakiet zima podstawowy – obejmujący ujemne skutki przezimowania, wiosenne przymrozki oraz grad;
Pakiet zima, w którym obok powyższych ryzyk uwzględnione są także deszcz nawalny, lawiny, obsunięcia się ziemi, huragan i pioruny;
Pakiet zima klimat zawierający powyższe i chroniący także przed skutkami powodzi i suszy.

Rolnicy doświadczeni szkodami zeszło- oraz tegorocznymi wykazują duże zainteresowanie jesiennymi ubezpieczeniami upraw.

– W tym roku efekty suszy były dla rolników szczególnie dotkliwe, dlatego staraliśmy się naszą ofertę jesienną ulepszyć, dopasowując ją do potrzeb i możliwości finansowych rolników. Systematycznie zwiększamy też dostępność ochrony włączając kolejne placówki Poczty Polskiej – mówi Daniel Zahorenko- Dyrektor Zarządzający ds. Ubezpieczeń i Produktów w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dotowane polisy także dla hodowców
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oprócz upraw ubezpiecza także zwierzęta gospodarskie. W zakresie ubezpieczenia chronione mogą być bydło, owce, konie, świnie, kozy oraz drób. Dotowana ochrona zwierząt obejmuje skutki huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny oraz uboju z konieczności. Dodatkowo polisa może zostać uzupełniona o ryzyko szkód spowodowanych przez pożar oraz porażenie prądem elektrycznym (z wyjątkiem drobiu).

AGRO Ubezpieczenia stale poszerzają zakres ochrony dla rolników. W ofercie polskiego ubezpieczyciela znajduje się również szereg innych produktów dedykowanych rolnikom m.in. obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie maszyn rolniczych AGRO-CASCO.

Świadectwem, ale i efektem zaangażowania marki w ochronę upraw są również zmiany strukturalne w AGRO Ubezpieczeniach. Od sierpnia działa specjalnie wydzielony Departament Ubezpieczeń Rolnych, w 100% zaangażowany w sprawy ubezpieczeń dla rolników. Jest to efekt budowania silnego zespołu kompetencyjnego wewnątrz firmy, co ma przełożyć się na ciągłe ulepszanie oferty oraz wzrost udziału w rynku.

W drugim roku działalności AGRO Ubezpieczenia zanotowały blisko czterokrotny wzrost sprzedaży ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich, porównując sezon wiosenny 2017 do sezonu wiosennego 2018. Jesienią planowane jest utrzymanie tej dynamiki. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *