Jesienna kampania ubezpieczeń upraw i zwierząt

W budżecie Państwa zwiększona została do 900 mln zł kwota dopłat do składek ubezpieczeniowych przeznaczona na rok 2021. Wszyscy chętni rolnicy mogą się ubezpieczać.

Przypominamy, że pomoc krajowa udzielana w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jest obniżana o 50% w przypadku braku ubezpieczenia 50% powierzchni upraw z wyłączeniem łąk i pastwisk. Również ubieganie się o kredyt preferencyjny oprocentowany w wysokości 0,5% w skali roku na wznowienie produkcji w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jest uwarunkowane posiadaniem ubezpieczenia 50% powierzchni upraw z wyłączeniem łąk i pastwisk.

Dopłaty do składek ubezpieczeniowych z budżetu Państwa wynoszą do 65 %  wysokości składki.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa w drodze rozporządzenia maksymalne sumy ubezpieczenia na każdy rok.

Jednakże producent rolny może  zawrzeć umowę ubezpieczenia na sumy niższe niż określone w  rozporządzeniu. W takiej sytuacji składka z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia będzie odpowiednio niższa.

Ubezpieczeniu podlegają  wymienione w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 7 lipca 2005 r.:

  • uprawy: zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i  krzewy owocowe, truskawki, ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny strączkowe od  zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru – od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne;
  • zwierzęta gospodarskie: bydło, konie, owce, kozy, drób, świnie – od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności.

Umowy ubezpieczenia z dopłatami z budżetu Państwa można zawrzeć  z siedmioma zakładami ubezpieczeń:

  1. Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A.;
  2. GENERALI Towarzystwem Ubezpieczeń S.A.;
  3. POCZTOWYM Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych;
  4. INTERRISK Towarzystwem Ubezpieczeń S.A.;
  5. Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW;
  6. VH Oddział w Polsce;
  7. TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *