Jan Krzysztof Ardanowski w Centrali KSC S.A. w Toruniu

Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski przybył z wizytą do Centrali Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu. Na miejscu Minister spotkał się Zarządem KSC S.A. w składzie: p.o. Prezesa Zarządu Zdzisławem Salusem, Członkami Zarządu Januszem Stachowiakiem, Arturem Dudą i Piotrem Peterą oraz z Pracownikami Spółki. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Rady Nadzorczej KSC S.A. z ramienia plantatorów Pan Józef Pawela oraz Prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego Pan Krzysztof Nykiel. Minister zapowiedział budowę krajowej grupy spożywczej w oparciu w o Krajową Spółkę Cukrową S.A.

– Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, mająca kilka oddziałów, rozszerzająca swoje możliwości w innych branżach, rynkach jest najważniejszym komponentem tego przyszłego planu naprawy polskiego rolnictwa. Dlatego cieszę się, że jestem dziś w Spółce – mówił na spotkaniu Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.
– Krajowa Spółka Cukrowa S.A. to ważna firma nie tylko dla województwa, ale również dla całej Polski. Cieszę się że jest z nami Prezes Salus, ponieważ jego wiedza i doświadczenie będą potrzebne również w pewnych nowych zadaniach, które teraz przed tą ważną Spółka stają – kontynuował Minister Ardanowski. – Chcemy dla stabilizowania produkcji rynkowej, dochodów rolniczych utworzyć krajową grupę spożywczą o charakterze holdingu, która będzie się składała ze spółek pozostałych w Skarbie Państwa. Mogę tylko ubolewać, że tak wiele majątku narodowego, tego przydatnego, niezbędnego, potrzebnego dla rolników zostało w sposób skandalicznie zły, złodziejski sprywatyzowany na początku  transformacji. Teraz już nie wiele pozostało z tego majątku, ale z tego co pozostało chcemy utworzyć właśnie tę Grupę Spożywczą. W skład jej wejdą KSC S.A., spółka Elewarr, rynki hurtowe, które również państwo przecież budowało, jako platformy zaopatrywania miast, oraz spółki strategiczne skarbu państwa, które są w KOWR-ze. Z nich będziemy budowali grupę spożywczą, w oparciu o istniejące zakłady, tak wyspecjalizowane jak fabryki cukru, jak zakład w Trzemesznie, zajmujący się skrobią ziemniaczaną, Młyny w Stoisławiu, Fabryka Cukierków w Lublinie, czy zakład we Włocławku zajmujący się przerobem pomidorów. Może trzeba również rozszerzyć grupę warzyw, które byłyby tam przetwarzane. Chcemy również tworzyć nowe firmy, w nowych obszarach, które będą pomagały stabilizowaniu rynku rolniczego – ocenił Minister.
– Pamiętacie przecież Państwo wypowiedzi polityków poprzedniej koalicji, w jaki sposób oceniali swoje Państwo – „państwo teoretyczne”. A wspominali również o „kamieni kupie”. Tak być nie może. Państwo nie będzie tylko nocnym stróżem. Będzie wchodziło również w obszar gospodarki. To będą firmy, które będą prowadziły skup, będą pokazywały poziom cen możliwych do utrzymania na rynku, takich które nie zniszczą firmy, a jednocześnie pomogą uzyskać dochody dla rolników, będą zajmowały się eksportem. Będą normalnymi podmiotami gospodarczymi, ale realizującymi pewien cel, jakim jest stabilizowanie polskiego rolnictwa, rozwój jego produkcji, wykorzystanie dużych zasobów, nie duszenia tego rolnictwa, co miało miejsce przez lata, ale rozwoju produkcji rolniczej, zarówno do celów spożywczych, które są najważniejsze, ale biomasy, np. do celów nieżywnościowych. To wszystko przed nami – zapowiedział Minister.
O plany budowy krajowej grupy spożywczej pytany był także p.o. Prezesa Zarządu KSC S.A. Pan Zdzisław Salus.
 –  Pan Minister już na poprzednich spotkaniach podkreślał, że mamy być filarem tego holdingu i na ten temat prowadzimy rozmowy, jak stworzyć ten holding, jakie powinien mieć on powiązania. Myślę, że to jest dobre dla polskiego rolnictwa, dla polskich odbiorców, konsumentów, bo może to być potężna siła na rynku – ocenił Prezes Zdzisław Salus. Prezes odniósł się także to możliwości działań KSC S.A. na rzecz holdingu. – Na pewno są to powiązania w sensie wytwórczym, powiązania w sensie handlowym, jak również wspólne interesy po stronie sprzedaży produktów.
Minister Ardanowski pytany był również o potencjał rozwojowy holdingu – KSC dysponuje pewnymi aktywami, które w tym nowym planie dla rolnictwa mogą być bardzo ważne. Po pierwsze, jest to dobrze funkcjonująca Spółka. Oczywiście problemy są, bo sytuacja na rynku cukru na świecie się bardzo pogorszyła, więc również wyniki finansowe dla kogoś kto się zajmuje produkcją cukru będą słabsze niż to w latach minionych bywało. Spółka ma również możliwości handlowania, ma dobre rozeznanie rynku. Ma tereny, które mogą być wykorzystywane do tworzenia nowych firm. Również przy cukrowniach, gdzie jest przecież część energetyczna, jest ciepło, są oczyszczalnie ścieków, są place. To są również aktywa, które dla tworzonych nowych firm mogą być praktycznie od ręki udostępnione. Podstawowym zadaniem Spółki jest przerób buraków – w województwie kujawsko-pomorskim w szczególności. Historycznie zresztą biorąc to była ważna część rolnictwa, ta kulturotwórcza, ta ciągnąca również inne części rolnictwa, wymagająca wielkiej wiedzy. Rola buraków cukrowych w historii rolnictwa jest absolutnie znacząca, ale Krajowa Spółka Cukrowa już od wielu lat poszerza swoją grupę produktów wchodząc w nowe rynki. Mamy również pomysły na następne branże. To wszystko będzie można realizować i będzie się realizować z korzyścią dla rolników, ale również z korzyścią dla konsumentów w Polsce, z korzyścią dla Polski, dla naszego wzrostu i rozwoju. Również wszystkie wcześniejsze ustalenia z plantatorami i z pracownikami będą utrzymane. Struktura holdingu jest złożona, są różne formy powiązań. Podtrzymujemy podmiotowość i niezależność poszczególnych firm. Mogą mieć one różną formę prawną, ale te wszystkie firmy realizują pewien jeden, nadrzędny w tym przypadku, narodowy polski cel. Krajowa Spółka Cukrowa będzie bardzo ważnym ogniwem, wręcz szkieletem wokół którego ten holding będziemy budowali – podsumował Minister Ardanowski.
Budowa Narodowego Holdingu Spożywczego to jeden z kilku elementów „Planu dla wsi” ogłoszonego przez Ministra Ardanowskiego wspólnie z Premierem Mateuszem Morawieckim. Utworzenie holdingu miałoby się odbyć do końca 2018 roku.
To już druga w ostatnich dniach wizyta Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. W poniedziałek Pan Minister uczestniczył w otwarciu nowego magazynu cukru w Oddziale KSC S.A. „Cukrownia Krasnystaw”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *