Jakie wyjątki od zakazu handlu w niedzielę?

W odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyłączeń niektórych podmiotów z projektu ustawy o ograniczaniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre dni, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło aktualny stan wyłączeń.

Na 52 posiedzeniu Sejmu, w dniu 24 listopada 2017 r., uchwalono ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Uchwalona ustawa zawiera kompromisowe rozwiązania w zakresie etapowego wprowadzania liczby niedziel, w których praca w placówkach handlowych byłaby zakazana, a także określa przypadki, w których zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta – nie będzie obowiązywać. I tak zakaz ten nie będzie obowiązywał m.in.:

    w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn,
    w piekarniach, cukierniach i lodziarniach,
    na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi,
    w placówkach handlowych prowadzonych przez podmiotynabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych w zakresie czynności związanych ze skupem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności,
    w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup zbóż, buraków cukrowych, warzyw lub mleka surowego.

Równocześnie uprzejmie wyjaśniam, że dalsze prace legislacyjne nad ustawą będą się toczyć w Senacie RP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *