Jakie stawki dopłat bezpośrednich?

Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2018 r. Wynosi on 4,2774 zł za 1 EUR.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2018 r. wyniesie 14,8 mld złotych.

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

    Jednolita płatność obszarowa – 459,19 zł/ha

    Płatność za zazielenienie – 308,18 zł/ha

    Płatność dla młodego rolnika – 175,62 zł/ha

    Płatność dodatkowa – 178,01 zł/ha

    Płatność do bydła – 293,04 zł/szt.

    Płatność do krów – 373,70 zł/szt.

    Płatność do owiec – 101,39 zł/szt.

    Płatność do kóz – 54,78 zł/szt.

    Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) – 721,04 zł/ha

    Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) – 360,52 zł/ha

    Płatność do roślin pastewnych – 438,71 zł/ha

    Płatność do chmielu – 2129,87 zł/ha

    Płatność do ziemniaków skrobiowych – 1065,89 zł/ha

    Płatność do buraków cukrowych – 1495,63 zł/ha

    Płatność do pomidorów – 3320,78 zł/ha

    Płatność do truskawek – 1054,35 zł/ha

    Płatność do lnu – 486,12 zł/ha

    Płatność do konopi włóknistych – 235,26 zł/ha

    Płatność do tytoniu – Virginia – 3,50 zł/kg

    Płatność do tytoniu – pozostały tytoń – 2,46 zł/kg

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *