Jakie są główne bariery rozwoju gospodarstw?

Główną barierą w rolnictwie, jeśli chodzi o rozwój polskich gospodarstw są trudności z pozyskaniem wykwalifikowanej siły roboczej (aż 60 proc.). Drugim najczęściej wymienianym utrudnieniem (ponad 40 proc.) są problemy z pozyskiwaniem środków unijnych. Takie m.in. wnioski płyną z badania i raportu „Portret Polskiego Rolnika. Analiza Rynku” opracowanego przez Agrotime oraz Attention Marketing.

Zrealizowane badanie objęło gospodarstwa o powierzchni powyżej 50 ha, specjalizujące się
w produkcji polowej. Poszczególne utrudnienia rolnicy oceniali w oparciu o pięciopunktową skalę, gdzie przyznanie 1 punktu oznaczało, że dana kwestia „zdecydowanie stanowi dla nich problem”,
z kolei 5 punktów znaczyło, że „zdecydowanie nie stanowi problemu”.

Największą trudnością w kontekście rozwoju polskich gospodarstw rolnych okazało się pozyskanie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Ta niedogodność oceniona została przez rolników
na poziomie 2,2 punktu. Spośród badanych w skali kraju rolników aż 60 proc. wskazało, że pozyskanie odpowiednich pracowników istotnie stanowi problem. Drugim wyzwaniem, z jakim muszą się mierzyć polscy rolnicy, jest pozyskanie środków unijnych, o czym świadczy przyznanie 2,8 punktu
w pięciopunktowej skali.

– Wpływ na takie postrzeganie dostępności dotacji może mieć przede wszystkim pechowy termin przełomu dwóch perspektyw finansowych UE, przez co faktycznie mogły występować przestoje
i niejasności związane z zasadami przyznawania środków unijnych – wyjaśnia Anna Danylczenko,  wiceprezes zarządu Techmot – Dodatkowo, możliwości pozyskania tych środków na inwestycje
w gospodarstwa rolne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) są w obecnej perspektywie finansowej UE rzeczywiście mniejsze niż w poprzedniej – dodaje.

Jeśli chodzi o istniejący stan prawny raport wykazał, że ogólnie polscy rolnicy uważają, że trudności i ograniczenia prawne nie stanowią bariery dla rozwoju ich gospodarstw. Średnia przyznana przez nich w tym względzie ocena to 3,2 punktu na 5 możliwych. Kolejnej ważnej dla rozwoju gospodarstw rolnych kategorii – dostępności kredytów i pożyczek – polscy rolnicy przyznali 3,9 punktu, tym samym oceniając swój dostęp do zewnętrznego finansowania pożyczkowego jako stosunkowo łatwy. Badanie wykazało także, że rolnicy dość dobrze oceniają dostęp do praktycznej wiedzy, o czym świadczy wynik 4,1 punktu.

– Mimo że rolnicy są generalnie zadowoleni z dostępu do praktycznej wiedzy w zakresie zagadnień związanych z prowadzeniem gospodarstwa, nasz raport wykazał, że brakuje niezależnej wiedzy eksperckiej – komentuje Maciej Sokołowski, partner w firmie doradczej Attention Marketing. – Rolnicy skarżą się na brak narzędzi, które pomogłyby im w podejmowaniu decyzji zakupowych i były oparte na rzetelnej wiedzy i doradztwie. Stąd tez niezależne doradztwo to bez wątpienia obszar rozwojowy i wart monitorowania w najbliższych latach. Służymy wiedzą i pomocą wszystkim zainteresowanym tą dziedziną, szczególnie w kontekście analiz rynkowych, wprowadzania nowych produktów i usług na rynek i docieraniu z nimi do poszczególnych grup docelowych – podsumowuje.

„Portret Polskiego Rolnika. Analiza Rynku” to badanie opracowane przez Agrotime, Attention Marketing i firmę badawczą PMR. W raporcie znajdują się także dane dotyczące sytuacji ekonomicznej rolników, planowanych przez nich w najbliższych latach inwestycji, wyzwań stojących przed polskim rolnictwem w perspektywie międzynarodowej, źródeł informacji wykorzystywanych przez rolników oraz zastosowania nowoczesnych technologii we współczesnym rolnictwie.
Poprzez odpowiedzi na kluczowe pytania związane ze współczesnym rolnictwem raport pozwala zidentyfikować najbardziej atrakcyjne segmenty tego rynku, a tym samym zbudować efektywną strategię marketingową i sprzedażową skierowaną do poszczególnych grup rolników. Pełny raport dostępny jest na stronie: http://www.agrotime.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *