Jakie plony 2021?

Główny Urząd Statystyczny  na swojej internetowej opublikował informacje sygnalne dotyczące szacowanej produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2021 r.

Rezultaty przedwynikowego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2020 r. przedstawiają się następująco:

  • zbiory zbóż ogółem ocenia się na 33,3 mln t, tj. o
  • około 15% więcej od zbiorów ubiegłorocznych;
  • produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi
  • szacuje się na 28,9 mln t, tj. o około 15% więcej

Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2021 r. 

Produkcja głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2020 r.

 

 

 

GUS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *