Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o przejęcie długu gospodarstwa przez KOWR?

Zarząd KRIR zwrócił się do Dyrektora Generalnego KOWR z prośbą o wyjaśnienie dotyczące typu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku przy ubieganiu się o pomoc w zakresie przejmowania długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz. U. z 2019 r. poz. 33).

Do samorządu rolniczego zgłaszają się rolnicy, którzy chcą ubiegać się o ww. formę pomocy i mają problem z uzyskaniem dokumentów z banku potwierdzających wysokość zadłużenia. Z uwagi na to, iż często ich kredyty są już wypowiedziane i są zajęcia komornicze, banki odmawiają wystawienia zaświadczenia potwierdzającego wysokość zadłużenia.

W związku z powyższym, zwrócono się o informację, jakie dokumenty potwierdzające wysokość zadłużenia powinien uzyskać rolnik w celu dołączenia ich do wniosku do KOWR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *